Handläggare för bostadsanpassningsbidrag

Person
Bostadsanpassningshandläggare 0520-49 79 36 Telefontid: Måndag-fredag kl 08.30-9.30
Enhet Omsorgsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Omsorgsförvaltningen

Telefontid handläggare

Måndag–fredag klockan 08:30–09:30. Reservation för att telefontid vid enstaka tillfällen kan förläggas på annan tid.

Handläggare för bostadsanpassningsbidrag

Hela Trollhättans Stad

Sara Brandt
Telefon: 0520 – 49 79 36
E-post: sara.brandt@trollhattan.se 

Senast granskad 2020-01-08 av Jonathan Hjort