Handläggare för bostadsanpassningsbidrag

Person
Bostadsanpassningshandläggare 0520-49 79 36 Telefontid: Måndag-fredag kl 08.30-9.30
Enhet Omsorgsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Omsorgsförvaltningen

Telefontid handläggare

  • Måndag–fredag klockan 08.30–09.30

Allmän telefon

Biståndsenheten har även en telefon öppen för allmänheten måndag till fredag klockan 13.00–15.00 som nås via Trollhättans Stads växel på 0520–49 50 00. Denna tid kopplas du till en handläggare som finns tillgänglig just då. 

Handläggare för bostadsanpassningsbidrag

Hela Trollhättans Stad

Kristina Lilja
Telefon: 0520 – 49 79 36
E-post: kristina.lilja@trollhattan.se 

Handläggningstider under sommaren

Vecka 27–30 har handläggaren för bostadsanpassningsbidrag semester. Handläggningstiden på din ansökan kommer därmed att bli längre. Under denna period kan du skicka mejl till bistandsenheten@trollhattan.se 

Om du skall ansöka om bostadsanpassningsbidrag

  • Om du vet med dig att din ansökan inte är komplett, exempelvis saknar intyg från en arbetsterapeut, offert eller medgivande från fastighetsägare/nyttjanderättshavare, kan du komplettera din ansökan med detta redan nu.
  • Tänk på att du själv kan beställa arbetet hos valfri hantverkare (med F-skattsedel). Du har möjlighet att få din ansökan om bostadsanpassningsbidrag prövad i efterhand genom ansökan och intyg från arbetsterapeut.
  • Om du själv har lagt ut för arbetet behöver kvitton bifogas. Det är viktigt att dokumentera hur det såg ut före och efter åtgärd samt ha daterade foton.
  • Tänk på att en ansökan inte är lika med ett beviljat bidrag, utan en prövning av rätten till bidrag görs alltid. Det kan bli svårare att utreda om förutsättningarna för bidrag är uppfyllda om ansökan inkommer efter utfört arbete.

Ansök om bostadsanpassningsbidrag

Reparationer av hissar, dörröppnare och andra tekniska anpassningar såsom höj- och sänkbart kök, spol- och tork toalett och spisvakt

  • Du ringer själv till valfri reparatör, exempelvis den som gjort installationen av anordningen
  • Kopia på fakturan för reparationen skickas tillsammans med en ansökan om bostadsanpassningsbidrag till bostadsanpassningen som utreder om bidrag kan utgå för reparationen och till vilken kostnad.
  • Det är viktigt att du uppger bank- och kontonummer i din ansökan så att eventuellt bidrag skall kunna betalas ut.

Reparationsbidrag

 

Senast granskad 2021-07-01 av Jonathan Hjort