Kontaktuppgifter biståndshandläggare

Här hittar du kontaktuppgifter till handläggare på biståndsenheten. Handläggarna nås säkrast under angiven telefontid.

Person
Biståndshandläggare Biståndsenheten 0520-49 50 00 (växel)
Enhet Omsorgsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Omsorgsförvaltningen

Telefontider biståndshandläggare

Måndag–fredag klockan 08:30–09:30. Reservation för att telefontid vid enstaka tillfällen kan förläggas på annan tid.

Biståndshandläggare socialpsykiatri

Sylte, Skoftebyn, Lextorp, Centrum, Tingvalla, Sjuntorp, Upphärad, Skogshöjden, Björndalen, Strömslund

Robin Lindholm, biståndshandläggare
Telefon: 0520 – 49 52 04
E-post: robin.lindholm@trollhattan.se 

Kronogården, Hjortmossen Karlstorp, Egna Hem, Sandhem, Norra Björke/Åsaka

Daniel Karlsson, biståndshandläggare
Telefon: 0520 – 49 70 54
E-post: daniel.I.karlsson@trollhattan.se

Telefontider biståndshandläggare

Måndag–fredag klockan 08:30–09:30. Reservation för att telefontid vid enstaka tillfällen kan förläggas på annan tid.

Personlig assistans

Dag 1 till 15

Erica Håkansson
Telefon: 0520 – 49 58 83
E-post: erica.hakansson@trollhattan.se 

Dag 16 till 31

Malin Nyrén
Telefon: 0520 – 49 78 81
E-post: malin.nyren@trollhattan.se 

Biståndshandläggare LSS, övriga insatser

Hjortmossen, Karlstorp, Sjuntorp, Upphärad, Övriga Kronogården, Björndalen

Helena Ekeroth
Telefon: 0520 – 49 76 92
E-post: helena.ekeroth@trollhattan.se 

Centrum, Egna hem, Sylte, Skoftebyn, Lextorp, Velanda, Strömslund

Anna Brask
Telefon: Telefon: 0520 – 49 79 43
E-post: anna.brask@trollhattan.se 

Stavre, Sandhem, Halvorstorp, Lantmannavägen, Skogshöjden, Åsaka, Norra Björke

Carin Carlberg
Telefon: 0520 – 49 76 99
E-post: carin.carlberg@trollhattan.se 

Telefontider biståndshandläggare

Måndag, onsdag, torsdag och fredag klockan 08:30–09:30. Reservation för att telefontid vid enstaka tillfällen kan förläggas på annan tid.

Biståndshandläggare för äldre och handikapp

Centrum norr om Torggatan, Tingvalla, Egna hem, Strömkarlen

Rebecca Jonsson
Telefon: 0520 – 49 79 74
E-post: rebecca.jonsson@trollhattan.se 

Karlstorp, Kronogården

Katarina Rytting
Telefon: 0520 – 49 79 37
E-post: katarina.rytting@trollhattan.se 

Sylte, Skoftebyn, Strömslund, Björndalen, Skogshöjden, Källstorp

Ann-Catrine Westerbäck
Telefon: 0520 – 49 79 41
E-post: ann-catrine.westerback@trollhattan.se 

Dannebacken, Halvorstorp, Sandhem, Stavre

Katarina Isbrand
Telefon: 0520 – 49 69 98
E-post: katarina.isbrand@trollhattan.se

Hjortmossen, Centrum söder om Torggatan, Rådjuret

Caroline Karlsson
Telefon: 0520 – 49 71 58
E-post: caroline.karlsson@trollhattan.se

Lextorp, Velanda, Sjuntorp, Upphärad, Norra Björke, Åsaka, Lagmansered

Petra Karlsson
Telefon: 0520 – 49 79 82
E-post: petra.karlsson@trollhattan.se 

Telefontid biståndshandläggare

Måndag–fredag klockan 08:30–09:30. Reservation för att telefontid vid enstaka tillfällen kan förläggas på annan tid.

Biståndshandläggare färdtjänst och riksfärdtjänst

Egna Hem, Stavre, Halvorstorp, Åsaka, Norra Björke Lagmansered, Lextorp, Gärdhem, Strömslund, Björndalen, Skogshöjden

Pernilla Ingvald
Telefon: 0520 – 49 79 75
E-post: pernilla.ingvald@trollhattan.se 

Centrum, Hjortmossen, Karlstorp, Kronogården, Skoftebyn, Sylte, Sjuntorp, Upphärad

Kristina Lilja
Telefon: 0520 – 49 77 97
E-post: kristina.lilja@trollhattan.se 

Telefontid handläggare

Måndag–fredag klockan 08:30–09:30. Reservation för att telefontid vid enstaka tillfällen kan förläggas på annan tid.

Handläggare bostadsanpassningsbidrag

Hela Trollhättans Stad

Sara Brandt
Telefon: 0520 – 49 79 36
E-post: sara.brandt@trollhattan.se 

Senast granskad 2020-04-20 av Jonathan Hjort