Kontaktuppgifter biståndshandläggare

Här hittar du kontaktuppgifter till handläggare på biståndsenheten. Handläggarna nås säkrast under angiven telefontid.

Person
Biståndshandläggare Biståndsenheten 0520-49 50 00 (växel)
Enhet Omsorgsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Omsorgsförvaltningen

Telefontider biståndshandläggare

  • Måndag–fredag klockan 08.30–09.30

Allmän telefon

Biståndsenheten har även en telefon öppen för allmänheten måndag till fredag klockan 13.00–15.00 som nås via Trollhättans Stads växel på 0520–49 50 00. Denna tid kopplas du till en handläggare som finns tillgänglig just då. 

Telefontider biståndshandläggare

  • Måndag–fredag klockan 08.30–09.30

Allmän telefon

Biståndsenheten har även en telefon öppen för allmänheten måndag till fredag klockan 13.00–15.00 som nås via Trollhättans Stads växel på 0520–49 50 00. Denna tid kopplas du till en handläggare som finns tillgänglig just då. 

Sylte, Skoftebyn, Lextorp, Centrum, Tingvalla, Sjuntorp, Upphärad, Skogshöjden, Björndalen, Strömslund

Robin Lindholm, biståndshandläggare
Telefon: 0520 – 49 52 04
E-post: robin.lindholm@trollhattan.se 

Kronogården, Hjortmossen Karlstorp, Egna Hem, Sandhem, Norra Björke/Åsaka

Daniel Karlsson, biståndshandläggare
Telefon: 0520 – 49 70 54
E-post: daniel.I.karlsson@trollhattan.se

Telefontider biståndshandläggare

  • Måndag–fredag klockan 08.30–09.30

Allmän telefon

Biståndsenheten har även en telefon öppen för allmänheten måndag till fredag klockan 13.00–15.00 som nås via Trollhättans Stads växel på 0520–49 50 00. Denna tid kopplas du till en handläggare som finns tillgänglig just då. 

Biståndshandläggare LSS

Dannebacken, Stavre, Halvorstorp, Lantmannavägen, Åsaka, Norra Björke, Skogshöjden, Överby

Jonna Moilanen
Telefon: 0520-49 66 00
E-post: jonna.moilanen@trollhattan.se

Sylte, Skoftebyn, Centrum, Egna hem, Lextorp, Velanda, Strömslund, Öresjö

Kristin Geidenmark
Telefon: 0520-49 79 43
E-post: kristin.geidenmark@trollhattan.se

Karlstorp, Hjortmossen, Sjuntorp, Upphärad, Övriga Kronogården, Björndalen

Rebecca Kaiser
Telefon: 0520-49 76 92
E-post: rebecca.kaiser@trollhattan.se

Personlig assistans

Dag 1–15

Carin Carlberg
Telefon: 0520-49 79 99
E-post: carin.carlberg@trollhattan.se

Dag 16–31

Malin Nyrén
Telefon: 0520-49 78 81
E-post: malin.nyren@trollhattan.se

Telefontider biståndshandläggare

  • Måndag–fredag klockan 08.30–09.30

Allmän telefon

Biståndsenheten har även en telefon öppen för allmänheten måndag till fredag klockan 13.00–15.00 som nås via Trollhättans Stads växel på 0520–49 50 00. Denna tid kopplas du till en handläggare som finns tillgänglig just då. 

Biståndshandläggare för äldre och handikapp

Egna hem, Tingvalla, Lagmansered, Norra Björke, Åsaka

Rebecca Jonsson
Telefon: 0520- 49 79 74
E-post: rebecca.jonsson@trollhattan.se 

Centrum norr om Torggatan, Lextorp, Velanda

Katarina Isbrand
Telefon: 0520-49 69 98
E-post: katarina.isbrand@trollhattan.se 

Karlstorp, Strömkarlen

Lubna Ladak
Telefon: 0520-49 72 17
E-post: lubna.ladak@trollhattan.se 

Dannebacken, Stavre, Sandhem, Halvorstorp

Ingela Hillensjö
Telefon: 0520-49 79 33
E-post: ingela.hillensjo@trollhattan.se 

Hjortmossen

Caroline Falck
Telefon: 0520-49 71 58
E-post: caroline.falck@trollhattan.se 

Sylte, Skoftebyn

Christina Silfverstolpe
Telefon: 0520-49 77 77
E-post: christina.silfverstolpe@trollhattan.se 

Centrum söder om Torggatan, Rådjuret, Kronogården

Katarina Rytting
Telefon: 0520-49 79 37
katarina.m.rytting@trollhattan.se

Strömslund, Källstorp, Björndalen, Skogshöjden

Ann-Catrine Westerbäck
Telefon: 0520-49 79 41
E-post: ann-catrine.westerback@trollhattan.se 

Kronogården

Siv Nyberg
Telefon: 0520-49 55 35
E-post: siv.nyberg@trollhattan.se

Sjuntorp, Upphärad, Lextorp, Velanda

Petra Karlsson
Telefon: 0520- 49 79 82
E-post: petra.karlsson@trollhattan.se 

Telefontider biståndshandläggare

  • Måndag–fredag klockan 08.30–09.30

Allmän telefon

Biståndsenheten har även en telefon öppen för allmänheten måndag till fredag klockan 13.00–15.00 som nås via Trollhättans Stads växel på 0520–49 50 00. Denna tid kopplas du till en handläggare som finns tillgänglig just då. 

Biståndshandläggare färdtjänst och riksfärdtjänst

Egna Hem, Stavre, Halvorstorp, Åsaka, Norra Björke Lagmansered, Lextorp, Gärdhem, Strömslund, Björndalen, Skogshöjden

Anna Brask
Telefon: 0520 – 49 79 75
E-post: anna.brask@trollhattan.se 

Centrum, Hjortmossen, Karlstorp, Kronogården, Skoftebyn, Sylte, Sjuntorp, Upphärad

Pernilla Ingvald
Telefon: 0520 – 49 77 97
E-post: pernilla.ingvald@trollhattan.se

Telefontid handläggare

  • Måndag–fredag klockan 08.30–09.30

Allmän telefon

Biståndsenheten har även en telefon öppen för allmänheten måndag till fredag klockan 13.00–15.00 som nås via Trollhättans Stads växel på 0520–49 50 00. Denna tid kopplas du till en handläggare som finns tillgänglig just då. 

Handläggare bostadsanpassningsbidrag

Hela Trollhättans Stad

Kristina Lilja
Telefon: 0520 – 49 79 36
E-post: kristina.lilja@trollhattan.se 

Relaterad information

Biståndsenhetens säkra e-brevlåda

Senast granskad 2021-05-28 av Jonathan Hjort