Omsorgsförvaltningen

Här hittar du kontaktuppgifter till specifika verksamheter samt till Omsorgsförvaltningens förvaltningsledning.

Person
Förvaltningschef Lena Johansson 0520-49 71 00
Enhet Omsorgsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Omsorgsförvaltningen

Kontaktuppgifter 

Anhöriga

Hemtjänstgrupper

Vård- och omsorgsboenden

Serviceboenden

Telefonlista till Biståndsenhetens handläggare 

Är du intresserad av jobba hos oss hittar du alla våra lediga tjänster (och kontaktuppgifter) på denna sida: jobb inom vård och omsorg

Ansökan om bistånd

Biståndsenheten
0520-49 50 00 (växel)
bistandsenheten@trollhattan.se

Förvaltningsledning

Förvaltningschef
Lena Johansson
0520-49 71 00
lena.johansson@trollhattan.se

Vård- och omsorgsboende

Verksamhetschef
Marie Uls
0520-49 50 05
marie.uls@trollhattan.se

Hemtjänst

Verksamhetschef
Anna Pettersson-Wiberg
0520-49 51 26
anna.pettersson-wiberg@trollhattan.se

Omsorg för funktionsnedsatta

Verksamhetschef
Anja Hellman
0520-49 71 73
anja.hellman@trollhattan.se

Socialpsykiatri 

Verksamhetschef
Helena Mårdstam
0520-49 79 06
helena.mardstam@trollhattan.se

Hälso- och sjukvård

Verksamhetschef
Evalena Tellsdotter
0520-49 50 90
evalena.tellsdotter@trollhattan.se

Vård och omsorg Tallbacken

Verksamhetschef
Helena Mårdstam
0520-49 79 06
helena.mardstam@trollhattan.se

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)

Helena Törneröd
0520-49 71 23
helena.tornerod@trollhattan.se 

Socialt ansvarig samordnare (SAS)

Marianne Brattberg 
0520 - 49 71 04
marianne.brattberg@trollhattan.se 

Senast granskad 2019-08-23 av Ingela Gummesson