Omsorgsförvaltningen

Nedan har du en lista över kontaktpersoner inom denna enhet.

Person
FörvaltningschefLena Johansson 0520-49 71 00
Enhet Omsorgsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Omsorgsförvaltningen

Förvaltningsledning

Förvaltningschef
Lena Johansson
0520-49 71 00
lena.johansson@trollhattan.se

Äldre- och handikappomsorg

Områdeschefer

Område Söder
Humlegården, Granngården, Blåvingen, hemtjänst Sylte/Skoftebyn, hemtjänst Lextorp/Velanda/Gärdhem

Marie Uls
0520-49 50 05
marie.uls@trollhattan.se

Område Väster
Källstorpsgården, Klockaregården, hemtjänst Hjortmossen, hemtjänst Kronogården/Karlstorp, hemtjänst Väster om älven. Nattpatrullen

Anna Pettersson-Wiberg
0520-49 51 26
anna.pettersson-wiberg@trollhattan.se

Område Öster
Stavregården, Kastanjebacken, Landbogården, Nordängen, hemtjänst Centrala staden/Egnahem, hemtjänst Åsaka, hemtjänst Sjuntorp/Upphärad, hemtjänst Sandhem/Stavre/Halvorstorp, Dagverksamhet

Yvonne Dahl
0520-49 55 51
yvonne.dahl@trollhattan.se

Enhet Korttidsboende/Växelboende Demens
Tallbacken Demenscentrum, Rehabcentrum, Älvan korttidsboende och växelboende. Trygg hemma. Trygghetslarm, Bostadsanpassning.

Helena Mårdstam
0520-49 79 06
helena.mardstam@trollhattan.se

Omsorg för funktionshindrade

Områdeschef

Anja Hellman
0520-49 71 73
anja.hellman@trollhattan.se

Socialpsykiatri 

Områdeschef

Helena Mårdstam
0520-49 79 06
helena.mardstam@trollhattan.se

Hälso- och sjukvård

Evalena Tellsdotter
0520-49 52 16
evalena.tellsdotter@trollhattan.se

Ansökan om bistånd

Biståndsenheten
0520-49 50 00 (växel)
bistandsenheten@trollhattan.se

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)

Ulla Arwidson
0520-49 71 23
ulla.arwidson@trollhattan.se

Socialt ansvarig samordnare (SAS)

Marianne Brattberg 
0520 - 49 71 04
marianne.brattberg@trollhattan.se 

Senast granskad: 2017-02-01 av: Ingela Gummesson
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)