Omsorgsförvaltningen

Här hittar du kontaktuppgifter till omsorgsförvaltningen.

Enhet Omsorgsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Omsorgsförvaltningen

Förvaltningschef

Jane Johansson
0520–49 71 00
jane.johansson@trollhattan.se

Verksamhetschef, vård- och omsorgsboende

Marie Uls
0520–49 50 05
marie.uls@trollhattan.se

Vård- och omsorgsboenden

Verksamhetschef, hemtjänst

Maria Berntsson
0520 – 49 50 02
maria.berntsson@trollhattan.se 

Kontaktpersoner hemtjänstgrupper

Verksamhetschef, omsorg för funktionsnedsatta

Anja Hellman
0520–49 71 73
anja.hellman@trollhattan.se

Verksamhetschef socialpsykiatri, biståndsenhet samt vård och omsorg Tallbacken 

Helena Mårdstam
0520–49 79 06
helena.mardstam@trollhattan.se

Kontaktuppgifter biståndshandläggare

Verksamhetschef, hälso- och sjukvård

Anna Pettersson-Wiberg
0520 – 49 51 26
anna.pettersson-wiberg@trollhattan.se

Ekonomichef

Christina Christiansson
0520–49 71 09
christina.christiansson@trollhattan.se  

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Helena Törneröd
0520–49 71 23
helena.tornerod@trollhattan.se 

Socialt ansvarig samordnare

Marianne Brattberg
0520–49 71 04
marianne.brattberg@trollhattan.se 

Kommunikatör

Jonathan Hjort
0520–49 65 06
jonathan.hjort@trollhattan.se 

Senast granskad 2021-01-12 av Jonathan Hjort