Kultur och fritid

Här hittar du Kultur- och fritidsförvaltningens medarbetare på administrationen och våra verksamhetschefer.

Person
Förvaltningschef Tommy Svensson 0520-49 78 74 070-659 40 46
Enhet Kultur och fritid Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kultur och fritid

Administrativ avdelning

Ansvarar för ärendehantering till nämnden, post- och diarium, ekonomihantering, lokalbokning och handläggning föreningsbidrag med mera.

Sofia Wilhelmsson
Ekonomichef
0520-497632
sofia.wilhelmsson@trollhattan.se
Övergripande ekonomifrågor, rapporter och uppföljning, internkontroll, kvalitetsarbete.

Jessica Linder
Förvaltningssekreterare
Nämndhantering, registrering, post och diarium.
0520-49 78 67
jessica.linder@trollhattan.se 

Josephine Bordi
Handläggare ekonomi och personal
Fakturahantering, lotteritillstånd, personalredogörarskap.
0520-49 62 55
josefine.bordi@trollhattan.se

Ann-Britt Ivarson-Gremalm
Handläggare lokaluthyrning, bokning av idrotts- och fritidsanläggningar.
0520-49 78 65
ann-britt.ivarsongremalm@trollhattan.se

Carin Pettersson
Handläggare föreningsbidrag och lokalbokning. Föreningsregister, hemsida, lovinformation.
0520-49 78 68
carin.pettersson@trollhattan.se

Verksamhetsansvariga

Tommy Svensson 
Förvaltningschef
0520-49 78 74, 0706-59 40 46
tommy.svensson@trollhattan.se

Birgitta Åkerlund
Utvecklingsledare
Utredningsarbete, uppföljningar och redovisningar, kvalitetsarbete.
0520-49 72 74
birgitta.akerlund@trollhattan.se

Robert Stenberg
Områdeschef Idrott och Friluftsliv
Idrottsanläggningar, friluftslivsfrågor, friluftsbad och föreningsanläggningar.
0520-49 78 71, 0705-62 84 51
robert.stenberg@trollhattan.se

Annelie Johannisson
Bibliotekschef
Biblioteksfrågor, Stadsbiblioteket och Sylte bibliotek, Boken Kommer och Bokbussen.
0520-49 76 62
annelie.johannission@trollhattan.se

Peter Jacobsson
Chef Föreningsstöd
Föreningsbidrag, föreningsutveckling, projekt med mera.
0520-49 78 76, 070-634 87 63
peter.jacobsson@trollhattan.se

Camilla Magnusson
Fritidsgårdschef
Kommunala och förenings- brukardrivna fritidsgårdar.
0520-49 62 56, 0700-82 09 00
camilla.magnusson@trollhattan.se

Karin Stammarnäs
Områdeschef Kultur
Allmänkulturella frågor, offentlig konst, arrangemang, Konsthallen Trollhättan. 
0722-32 49 40
karin.stammarnas@trollhattan.se

Jens Ericson
Områdeschef N3 - Mötesplats för ung kultur
0520-49 66 11, 070-621 08 99
jens.ericson@trollhattan.se

Paula Pelli
Kulturhuschef Kronan Kulturhus
0520-49 78 85, 072-886 89 85
paula.pelli@trollhattan.se

Jenny Persson
Utvecklingsledare
Utvecklingsfrågor, kommunikation för Kultur- och fritidsförvaltningen.

0520-49 56 39
jenny.persson@trollhattan.se

Elias Leijon
Verksamhetsutvecklare publika arrangemang
Projektleder Fallens Dagar
0520-497629
elias.leijon@trollhattan.se 

Kontaktuppgifter till verksamheterna

Senast granskad 2021-03-12 av Jenny Persson