Kontoret Tillväxt och utveckling

Inom kontoret Tillväxt och utveckling arbetar vi för en god livsmiljö för människorna i Trollhättan.

Person
Förvaltningschef, Samhällsbyggnadsförvaltningen Johan Bengtsson 0520-49 74 06
Enhet Kontoret Hållbart samhälle Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan Kontoret Hållbart samhälle

Kontorschef

Johan Bengtsson
0520 49 74 06 
johan.bengtsson@trollhattan.se

Planering

Strategisk långsiktig planering, översiktlig planering, infrastruktur, kollektivtrafik, strategiskt energiarbete, statistik och prognoser.

Samhällsplanerare
Frida Fredriksson
0520-49 51 58 
frida.fredriksson@trollhattan.se

Exploatering

Mark- och exploateringsfrågor, mark för näringslivet, bostadsförsörjning, tomtkö, tomtförmedling, tomtförsäljning och friköp av tomträtt.

Mark och Exploateringschef
Ann-Sofie Karlsson
0520-49 63 46
ann-sofie.t.karlsson@trollhattan.se

Exploateringsingenjör
Andreas Torstensson
0520-49 56 37
andreas.torstensson@trollhattan.se

Mark och Exploateringsingenjör
Pernilla Siverbo
0520-49 79 66
pernilla.siverbo@trollhattan.se

Markstrateg
Christian Karlsson
0520-49 76 08
christian.karlsson@trollhattan.se

Exploateringsingenjör
Jessica Ekberg
0520-49 79 59
Jessica.ekberg@trollhattan.se

Projektsamordnare
Magnus Stjärnborg
0520-49 79 56
magnus.stjarnborg@trollhattan.se

Exploateringsingenjör
Pernilla Hultman
0520-49 68 11
pernilla.hultman@trollhattan.se

Exploateringsingenjör
Sofia Björking
0520-49 52 16
sofia.bjorking@trollhattan.se

Exploateringshandläggare
Ulrica Kullander
0520-49 79 03 10:30-11:30
ulrica.kullander@trollhattan.se

 

Näringslivsenheten

Till Näringslivsenheten kan du som nystartat eller etablerat företag vända dig för att få stöd och rådgivning. Kontakta oss gärna med dina frågor.

Senast granskad 2021-05-10 av Joakim de Blanche