Kontoret Tillväxt och utveckling

Inom kontoret Tillväxt och utveckling arbetar vi för en god livsmiljö och rätt information för människorna i Trollhättan.

Person
Kontorschef, Kontoret Tillväxt och Utveckling Håkan Falck 0520-49 79 65
Enhet Kontoret Tillväxt och utveckling Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan Kontoret Tillväxt och utveckling

Kontorschef

Håkan Falck
0520 49 79 65 
hakan.falck@trollhattan.se

Planering

Strategisk långsiktig planering, översiktlig planering, infrastruktur, kollektivtrafik, strategiskt energiarbete, Agenda 22 (tillgänglighetsplan), statistik och prognoser.

Planeringssekreterare
Göran Carlsson
0520-49 79 62
goran.ksf.carlsson@trollhattan.se

Agenda 22

Samordnar Stadens tillgänglighetsarbete gällande den fysiska miljön – Stadens offentliga lokaler och allmänna platser. Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar.

Agenda 22-samordnare
Joakim de Blanche
0520- 49 70 79 
joakim.deblanche@trollhattan.se

Exploatering

Mark- och exploateringsfrågor, mark för näringslivet, bostadsförsörjning, tomtkö, tomtförmedling, tomtförsäljning och friköp av tomträtt.

Mark och Exploateringschef
Ann-Sofe Karlsson
0520-49 63 46
ann-sofie.t.karlsson@trollhattan.se

Exploateringshandläggare
Britt Andersson
0520-49 79 66
britt.andersson@trollhattan.se

Markstrateg
Christian Karlsson
0520-49 76 08
christian.karlsson@trollhattan.se

Exploateringsingenjör
Eva Grönberg
0520-49 79 76
eva.gronberg@trollhattan.se

Projektsamordnare
Magnus Stjärnborg
0520-49 79 56
magnus.stjarnborg@trollhattan.se

Exploateringsingenjör
Jessica Ekberg
0520-49 79 59
Jessica.ekberg@trollhattan.se

Exploateringsingenjör
Pernilla Hultman
0520-49 68 11
pernilla.hultman@trollhattan.se

Exploateringshandläggare
Ulrica Kullander
0520-49 79 03 10:30-11:30
ulrica.kullander@trollhattan.se

Agenda 21

Samordnar och utvecklar kommunens strategiska miljöarbete. Viktiga uppgifter är miljöinformation till trollhätteborna, företag, organisationer och inom Trollhättans Stad.

Hållbarhetsstrateg
Åsa Sandberg
0520-49 74 77
Asa.olsson@trollhattan.se

Energi

Strategiska energifrågor, energiplanering och energi- och klimatrådgivning.

Energi och klimatrådgivare 
Patrik Dokken
0520-49 70 43
patrik.dokken@trollhattan.se

 

Social Hållbarhet

Hållbarhetstrateger med olika inriktning inom områdena: Strategisk utveckling/Agenda 2030, Folkhälsa, Mångfald/Inkludering, Trygghet/Brottsförebyggande, Jämställdhet, Demokrati, Mänskliga rättigheter/Barnrätt, Våldsprevention/Våldsbejakande extremism och Nationella minoriteter/Finskt förvaltningsområde.

Hållbarhetsstrateg
Anne Fagerberg
0520-495586
anne.fagerberg@trollhattan.se

Hållbarhetsstrateg
Gigi Cederholm
0520-49 79 77
gigi.cederholm@trollhattan.se

Hållbarhetsstrateg
Jean-Pierre Gergy
0520-49 59 66
jeanpierre.gergy@trollhattan.se

Hållbarhetsstrateg
Johanna Linnarsson
0520-49 79 70
johanna.linnarsson@trollhattan.se

Hållbarhetsstrateg
Katarina Nyman
0520-49 68 07
katarina.nyman@trollhattan.se

Hållbarhetsstrateg
Peter Göthblad
0520-49 77 99
peter.gothblad@trollhattan.se

Bilden är ett foto på medarbetarna på Näringslivsenheten.

Näringslivsenheten

Till Näringslivsenheten kan du som nystartat eller etablerat företag vända dig för att få stöd och rådgivning. Kontakta oss gärna med dina frågor.

Senast granskad 2019-07-03 av clara.s.bengtsson@trollhattan.se