Kontoret Tillväxt och utveckling

Inom kontoret Tillväxt och utveckling arbetar vi för en god livsmiljö och rätt information för människorna i Trollhättan.

Person
Kontorschef, Kontoret Tillväxt och Utveckling Håkan Falck 0520-49 79 65
Enhet Kontoret Tillväxt och utveckling Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan Kontoret Tillväxt och utveckling

Kontorschef

Håkan Falck
0520 49 79 65 
hakan.falck@trollhattan.se

Planering

Strategisk långsiktig planering, översiktlig planering, infrastruktur, kollektivtrafik, strategiskt energiarbete, Agenda 22 (tillgänglighetsplan), statistik och prognoser.

Planeringssekreterare
Göran Carlsson
0520-49 79 62
goran.ksf.carlsson@trollhattan.se

Agenda 22

Samordnar Stadens tillgänglighetsarbete gällande den fysiska miljön – Stadens offentliga lokaler och allmänna platser. Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar.

Agenda 22-samordnare
Joakim de Blanche
0520- 49 70 79 
joakim.deblanche@trollhattan.se

Exploatering

Mark- och exploateringsfrågor, mark för näringslivet, bostadsförsörjning, tomtkö, tomtförmedling, tomtförsäljning och friköp av tomträtt.

Mark och Exploateringschef
Ann-Sofe Karlsson
0520-49 63 46
ann-sofie.t.karlsson@trollhattan.se

Exploateringshandläggare
Britt Andersson
0520-49 79 66
britt.andersson@trollhattan.se

Markstrateg
Christian Karlsson
0520-49 76 08
christian.karlsson@trollhattan.se

Exploateringsingenjör
Eva Grönberg
0520-49 79 76
eva.gronberg@trollhattan.se

Projektsamordnare
Magnus Stjärnborg
0520-49 79 56
magnus.stjarnborg@trollhattan.se

Exploateringsingenjör
Jessica Ekberg
0520-49 79 59
Jessica.ekberg@trollhattan.se

Exploateringsingenjör
Pernilla Hultman
0520-49 68 11
pernilla.hultman@trollhattan.se

Exploateringshandläggare
Ulrica Kullander
0520-49 79 03 10:30-11:30
ulrica.kullander@trollhattan.se

Agenda 21

Samordnar och utvecklar kommunens strategiska miljöarbete. Viktiga uppgifter är miljöinformation till trollhätteborna, företag, organisationer och inom Trollhättans Stad.

Hållbarhetsstrateg
Åsa Sandberg
0520-49 74 77
Asa.olsson@trollhattan.se

Energi

Strategiska energifrågor, energiplanering och energi- och klimatrådgivning.

Energi och klimatrådgivare 
Patrik Dokken
0520-49 70 43
patrik.dokken@trollhattan.se

 

Social Hållbarhet

Hållbarhetstrateger med olika inriktning inom områdena: Strategisk utveckling/Agenda 2030, Folkhälsa, Mångfald/Inkludering, Trygghet/Brottsförebyggande, Jämställdhet, Demokrati, Mänskliga rättigheter/Barnrätt, Våldsprevention/Våldsbejakande extremism och Nationella minoriteter/Finskt förvaltningsområde.

Hållbarhetsstrateg
Anne Fagerberg
0520-495586
anne.fagerberg@trollhattan.se

Hållbarhetsstrateg
Gigi Cederholm
0520-49 79 77
gigi.cederholm@trollhattan.se

Hållbarhetsstrateg
Jean-Pierre Gergy
0520-49 59 66
jeanpierre.gergy@trollhattan.se

Hållbarhetsstrateg
Johanna Linnarsson
0520-49 79 70
johanna.linnarsson@trollhattan.se

Hållbarhetsstrateg
Katarina Nyman
0520-49 68 07
katarina.nyman@trollhattan.se

Hållbarhetsstrateg
Peter Göthblad
0520-49 77 99
peter.gothblad@trollhattan.se

Fem kvinnor och män sitter vid ett bord och samtalar.

Näringslivsenheten

Vi arbetar med frågor som rör näringsliv och etablering i Trollhättan, som företagsstart, företagsservice, företagsutveckling eller finansiering av företag.

Senast granskad 2019-07-03 av Clara Bengtsson