Kontoret Tillväxt och utveckling

Inom kontoret Tillväxt och utveckling arbetar vi för en god livsmiljö för människorna i Trollhättan.

Person
Kontorschef, Kontoret Tillväxt och Utveckling Håkan Falck 0520-49 79 65
Enhet Kontoret Tillväxt och utveckling Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan Kontoret Tillväxt och utveckling

Kontorschef

Håkan Falck
0520 49 79 65 
hakan.falck@trollhattan.se

Planering

Strategisk långsiktig planering, översiktlig planering, infrastruktur, kollektivtrafik, strategiskt energiarbete, Agenda 22 (tillgänglighetsplan), statistik och prognoser.

Samhällsplanerare
Frida Fredriksson
0520-49 51 58 
frida.fredriksson@trollhattan.se

Agenda 22

Samordnar Stadens tillgänglighetsarbete gällande den fysiska miljön – Stadens offentliga lokaler och allmänna platser. Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar.

Agenda 22-samordnare
Joakim de Blanche
0520- 49 70 79 
joakim.deblanche@trollhattan.se

Exploatering

Mark- och exploateringsfrågor, mark för näringslivet, bostadsförsörjning, tomtkö, tomtförmedling, tomtförsäljning och friköp av tomträtt.

Mark och Exploateringschef
Ann-Sofie Karlsson
0520-49 63 46
ann-sofie.t.karlsson@trollhattan.se

Exploateringsingenjör
Andreas Torstensson
0520-49 56 37
andreas.torstensson@trollhattan.se

Exploateringshandläggare
Britt Andersson
0520-49 79 66
britt.andersson@trollhattan.se

Markstrateg
Christian Karlsson
0520-49 76 08
christian.karlsson@trollhattan.se

Exploateringsingenjör
Jessica Ekberg
0520-49 79 59
Jessica.ekberg@trollhattan.se

Projektsamordnare
Magnus Stjärnborg
0520-49 79 56
magnus.stjarnborg@trollhattan.se

Exploateringsingenjör
Pernilla Hultman
0520-49 68 11
pernilla.hultman@trollhattan.se

Exploateringsingenjör
Sofia Björking
0520-49 52 16
sofia.bjorking@trollhattan.se

Exploateringshandläggare
Ulrica Kullander
0520-49 79 03 10:30-11:30
ulrica.kullander@trollhattan.se

Ekologisk hållbarhet och energi

Samordnar och utvecklar kommunens strategiska miljöarbete som även innefattar klimat och energifrågor. Viktiga uppgifter är miljöinformation och energi- och klimatrådgivning till trollhätteborna, företag, organisationer och inom Trollhättans Stad. 

Hållbarhetsstrateg
Torbjörn Nilsson
0520-49 55 95
torbjorn.nilsson@trollhattan.se

Hållbarhetsstrateg
Fia Johannessen
0520-49 74 77
fia.johannesen@trollhattan.se

Energi och klimatrådgivare 
Patrik Dokken
0520-49 70 43
patrik.dokken@trollhattan.se

 

Social Hållbarhet

Hållbarhetstrateger med olika inriktning inom områdena: Strategisk utveckling/Agenda 2030, Folkhälsa, Mångfald/Inkludering, Jämställdhet, Demokrati, Mänskliga rättigheter/Barnrätt, Våldsprevention/Våld i nära relationer och Nationella minoriteter/Finskt förvaltningsområde.

Hållbarhetsstrateg
Johanna Linnarsson
0520-49 79 70
johanna.linnarsson@trollhattan.se

Hållbarhetsstrateg
Katarina Nyman
0520-49 68 07
katarina.nyman@trollhattan.se

Hållbarhetsstrateg
Peter Göthblad
0520-49 77 99
peter.gothblad@trollhattan.se

Hållbarhetsstrateg
Anna Nyman Holgersson

Näringslivsenheten

Till Näringslivsenheten kan du som nystartat eller etablerat företag vända dig för att få stöd och rådgivning. Kontakta oss gärna med dina frågor.

Senast granskad 2021-03-05 av Jenny Persson