Kontoret Tillväxt och utveckling

Inom kontoret Tillväxt och utveckling arbetar vi för en god livsmiljö och rätt information för människorna i Trollhättan.

Person
Kontorschef, Kontoret Tillväxt och UtvecklingHåkan Falck 0520-49 79 65
Enhet Kontoret Tillväxt och utveckling Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan Kontoret Tillväxt och utveckling

Kontorschef

Håkan Falck
0520 49 79 65 
hakan.falck@trollhattan.se

Planering

Strategisk långsiktig planering, översiktlig planering, infrastruktur, kollektivtrafik, strategiskt energiarbete, Agenda 22 (tillgänglighetsplan), statistik och prognoser.

Planarkitekt

Planeringssekreterare
Göran Carlsson
0520-49 79 62
goran.ksf.carlsson@trollhattan.se

Agenda 22

Samordnar Stadens tillgänglighetsarbete gällande den fysiska miljön – Stadens offentliga lokaler och allmänna platser. Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar.

Agenda 22-samordnare
Joakim de Blanche
0520- 49 70 79 
joakim.deblanche@trollhattan.se

Exploatering

Mark- och exploateringsfrågor, mark för näringslivet, bostadsförsörjning, tomtkö, tomtförmedling, tomtförsäljning och friköp av tomträtt.

Exploateringschef
Eva Grönberg
0520-49 79 76
eva.gronberg@trollhattan.se

Exploateringshandläggare
Ulrica Kullander (Sjukskriven)
0520-49 79 03
ulrica.kullander@trollhattan.se

Exploateringshandläggare
Britt Andersson
0520-49 79 66

britt.andersson@trollhattan.se

Exploateringsingenjör
Jessica Ekberg (Föräldraledig)
0520-49 79 59
Jessica.ekberg@trollhattan.se

Projektsamordnare
Magnus Stjärnborg
0520-49 79 56

magnus.stjarnborg@trollhattan.se

Markstrateg
Christian Karlsson
0520-49 76 08
christian.karlsson@trollhattan.se

Agenda 21

Samordnar och utvecklar kommunens strategiska miljöarbete. Viktiga uppgifter är miljöinformation till trollhätteborna, företag, organisationer och inom Trollhättans Stad.

Miljöstrateg

Åsa Olsson
0520-49 74 77
Asa.olsson@trollhattan.se

Energi

Strategiska energifrågor, energiplanering och energi- och klimatrådgivning.

Energirådgivare 
Pål Kindblom
0520-49 70 43
pal.kindblom@trollhattan.se

Folkhälsa

Samordnar Folkhälsorådets breda arbete och sammanställer Välfärdsbokslutet.

Folkhälsosamordnare
Johanna Linnarsson (Föräldraledig)
0520-49 79 70
johanna.linnarsson@trollhattan.se

Folkhälsohandläggare
Gigi Cederholm
0520-49 79 77
gigi.cederholm@trollhattan.se

Folkhälsostrateg
Peter Göthblad
0520-49 77 99
peter.gothblad@trollhattan.se

Jämställdhetsstrateg
Marcus Svensson
0520-49 55 95
marcus.svensson@trollhattan.se

Integrationsstrateg
Katarina Nyman
0520-49 68 07
katarina.nyman@trollhattan.se

Projektledare
Jean-Pierre Gergy
0520-49 59 66
jeanpierre.gergy@trollhattan.se

Fem kvinnor och män sitter vid ett bord och samtalar.

Näringslivsenheten

Vi arbetar med frågor som rör näringsliv och etablering i Trollhättan, som företagsstart, företagsservice, företagsutveckling eller finansiering av företag.

Senast granskad: 2018-11-07 av: Per Ivarsson
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)