Kontoret Tillväxt och utveckling

Inom kontoret Tillväxt och utveckling arbetar vi för en god livsmiljö och rätt information för människorna i Trollhättan.

Person
Kontorschef, Kontoret Tillväxt och UtvecklingHåkan Falck 0520-49 79 65
Enhet Kontoret Tillväxt och utveckling Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan Kontoret Tillväxt och utveckling

Kontorschef

Håkan Falck
0520 49 79 65 
hakan.falck@trollhattan.se

Planering

Strategisk långsiktig planering, översiktlig planering, infrastruktur, kollektivtrafik, strategiskt energiarbete, Agenda 22 (tillgänglighetsplan), statistik och prognoser.

Planarkitekt

Planeringssekreterare
Göran Carlsson
0520-49 79 62
goran.ksf.carlsson@trollhattan.se

Agenda 22

Samordnar Stadens tillgänglighetsarbete gällande den fysiska miljön – Stadens offentliga lokaler och allmänna platser. Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar.

Agenda 22-samordnare
Joakim de Blanche
0520- 49 70 79 
joakim.deblanche@trollhattan.se

Exploatering

Mark- och exploateringsfrågor, mark för näringslivet, bostadsförsörjning, tomtkö, tomtförmedling, tomtförsäljning och friköp av tomträtt.

Exploateringschef
Eva Grönberg
0520-49 79 76
eva.gronberg@trollhattan.se

Exploateringshandläggare
Ulrica Kullander
0520-49 79 03
ulrica.kullander@trollhattan.se

Exploateringshandläggare
Britt Andersson
0520-49 79 66

britt.andersson@trollhattan.se

Exploateringsingenjör
Jessica Ekberg
0520-49 79 59
Jessica.ekberg@trollhattan.se

Projektsamordnare
Magnus Stjärnborg
0520-49 79 56

magnus.stjarnborg@trollhattan.se

Markstrateg
Christian Karlsson
0520-49 76 08
christian.karlsson@trollhattan.se

Agenda 21

Samordnar och utvecklar kommunens strategiska miljöarbete. Viktiga uppgifter är miljöinformation till trollhätteborna, företag, organisationer och inom Trollhättans Stad.

Miljöstrateg
Rose-Mari Sandstedt
0520-49 76 91
rose-mari.sandstedt@trollhattan.se

Miljöstrateg
Åsa Olsson
0520-49 74 77
Asa.olsson@trollhattan.se

Energi

Strategiska energifrågor, energiplanering och energi- och klimatrådgivning.

Energisamordnare
Johan Andersson
0520-49 79 38
johan.andersson@trollhattan.se

Folkhälsa

Samordnar Folkhälsorådets breda arbete och sammanställer Välfärdsbokslutet.

Folkhälsosamordnare
Johanna Linnarsson
0520-49 79 70
johanna.linnarsson@trollhattan.se

Folkhälsohandläggare
Gigi Cederholm
0520-49 79 77
gigi.cederholm@trollhattan.se

Folkhälsostrateg
Peter Göthblad
0520-49 77 99
peter.gothblad@trollhattan.se

Folkhälsostrateg
Elisabeth Hansson
0520-49 79 40
elisabeth.l.hansson@trollhattan.se

Jämställdhetsstrateg
Marcus Svensson
0520-49 55 95
marcus.svensson@trollhattan.se

Integrationsstrateg
Katarina Nyman
0520-49 68 07
katarina.nyman@trollhattan.se

Projektledare
Jean-Pierre Gergy
0520-49 59 66
jeanpierre.gergy@trollhattan.se

Kommunikationsavdelningen

Vi arbetar med intern och extern kommunikation. Välkommen att kontakta någon av oss.

Fem kvinnor och män sitter vid ett bord och samtalar.

Näringslivsenheten

Vi arbetar med frågor som rör näringsliv och etablering i Trollhättan, som företagsstart, företagsservice, företagsutveckling eller finansiering av företag.

Senast granskad: 2017-08-21 av: Joakim de Blanche
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)