Kontoret Hållbart samhälle

Inom kontoret Tillväxt och utveckling arbetar vi för en god livsmiljö för människorna i Trollhättan.

Person
Kontorschef, Kontoret Hållbart samhälle Håkan Falck 0520-49 79 65
Enhet Kontoret Hållbart samhälle Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan Kontoret Hållbart samhälle

Kontorschef

Håkan Falck
0520 49 79 65 
hakan.falck@trollhattan.se

Agenda 22

Samordnar Stadens tillgänglighetsarbete gällande den fysiska miljön – Stadens offentliga lokaler och allmänna platser. Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar.

Agenda 22-samordnare
Joakim de Blanche
0520- 49 70 79 
joakim.deblanche@trollhattan.se

 

Ekologisk hållbarhet och energi

Samordnar och utvecklar kommunens strategiska miljöarbete som även innefattar klimat och energifrågor. Viktiga uppgifter är miljöinformation och energi- och klimatrådgivning till trollhätteborna, företag, organisationer och inom Trollhättans Stad. 

Hållbarhetsstrateg
Torbjörn Nilsson
0520-49 55 95
torbjorn.nilsson@trollhattan.se

Hållbarhetsstrateg
Fia Johannessen
0520-49 74 77
fia.johannesen@trollhattan.se

Energi och klimatrådgivare 
Patrik Dokken
0520-49 70 43
patrik.dokken@trollhattan.se

 

Social Hållbarhet

Hållbarhetstrateger med olika inriktning inom områdena: Strategisk utveckling/Agenda 2030, Folkhälsa, Mångfald/Inkludering, Jämställdhet, Demokrati, Mänskliga rättigheter/Barnrätt, Våldsprevention/Våld i nära relationer och Nationella minoriteter/Finskt förvaltningsområde.

Hållbarhetsstrateg
Johanna Linnarsson
0520-49 79 70
johanna.linnarsson@trollhattan.se

Hållbarhetsstrateg
Katarina Nyman
0520-49 68 07
katarina.nyman@trollhattan.se

Hållbarhetsstrateg
Peter Göthblad
0520-49 77 99
peter.gothblad@trollhattan.se

Hållbarhetsstrateg
Anna Nyman Holgersson
0520-497962
anna.nyman.holgersson@trollhattan.se

 

Senast granskad 2021-05-10 av Joakim de Blanche