Kommunikationsavdelningen

Vi arbetar med intern och extern kommunikation. Välkommen att kontakta någon av oss.

Personer
Enhet Trollhättans Stad Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kontakta oss

Kommunikationschef
Vivian Komstadius
Ansvarar för kommunikationsavdelningens interna och externa information.
0520-49 59 29
vivian.komstadius@trollhattan.se

 

 

Per IvarssonKommunikatör
Per Ivarsson
Ansvarar för redaktionellt innehåll i de stadsövergripande kommunikationskanalerna.
0520-49 70 21
per.ivarsson@trollhattan.se

 

 

Katarina LoodhWebbkommunikatör
Katarina Loodh
Ansvarar för de digitala kommunikationsplattformarna.
0520-49 76 12
0701-64 22 88
katarina.loodh@trollhattan.se

Senast granskad 2019-01-11 av Per Ivarsson