Kommunstyrelsens förvaltning

Person
Stadsdirektör Said Niklund 0520-49 71 40
Enhet Kommunstyrelsens förvaltning Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kommunstyrelsens förvaltning

Tf Stadsdirektör

Per Johansson
per.johansson@trollhattan.se

Ekonomichef, Ekonomikontoret

Dan Jonasson 
0520-49 79 51
dan.jonasson@trollhattan.se

Personalchef, Personalkontoret

Elisabeth Funck
0520-49 78 22
elisabeth.funck@trollhattan.sepersonalkontoret@trollhattan.se

Chef, Kontoret Tillväxt och utveckling

Håkan Falck
0520 49 79 65
hakan.falck@trollhattan.se

Chef, Administrativa kontoret

Katja Saari
0520-49 78 62
katja.saari@trollhattan.se

Kvalitetschef

Ann-Christine Apelman
0520-49 74 83
ann-christine.apelman@trollhattan.se

Kommunikationschef

Vivian Komstadius
0520-49 59 29
vivian.komstadius@trollhattan.se

IT-chef

Thomas Wennersten
0520-49 55 44
thomas.wennersten@trollhattan.se

Näringslivschef

Helena Kortered
0520-49 70 49, 0722-18 79 15
helena.kortered@trollhattan.se

Senast granskad 2020-09-30 av Katarina Loodh