Kommunstyrelsens förvaltning

Person
Stadsdirektör Said Niklund 0520-49 76 46
Enhet Kommunstyrelsens förvaltning Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kommunstyrelsens förvaltning

Stadsdirektör

Said Niklund
said.niklund@trollhattan.se

Ekonomichef, Ekonomikontoret

Dan Jonasson 
0520-49 79 51
dan.jonasson@trollhattan.se

Personalchef, Personalkontoret

Elisabeth Funck
0520-49 78 22
elisabeth.funck@trollhattan.sepersonalkontoret@trollhattan.se

Chef, Kontoret Tillväxt och utveckling

Johan Bengtsson
0520-49 74 06
johan.bengtsson@trollhattan.se

Chef, Kontoret Hållbart samhälle

Håkan Falck
0520-49 79 65
hakan.falck@trollhattan.se

Chef, Administrativa kontoret

Katja Saari
0520-49 78 62
katja.saari@trollhattan.se

Chef, Digitalisering och IT

Lena Johansson
0520-49 53 84
lena.johansson@trollhattan.se

Tf Kvalitetschef

Karolina Ringmark
0520-49 66 71
karolina.ringmark@trollhattan.se

Kommunikationschef

Vivian Komstadius
0520-49 59 29, 0733-48 99 69
vivian.komstadius@trollhattan.se

Näringslivschef

Helena Kortered
0520-49 70 49, 0722-18 79 15
helena.kortered@trollhattan.se

Senast granskad 2021-05-04 av Vivian Komstadius