Kontakt Beroendestöd

Enhet Arbetsmarknads- och socialförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Arbetsmarknads- och socialförvaltningen

Områdeschef
Anitta Into
0520-49 71 93
anitta.into@trollhattan.se

Enhetschef, utredningsenheten
Anna Sjögärd
0520-49 71 15
anna.sjogard@trollhattan.se 

vik. Enhetschef, utförarenheten
Therése Williamsson
0520-49 53 17
therese.williamsson@trollhattan.se

Öppettider

Här hittar du Arbetsmarknads- och socialförvaltningens öppettider/servicetider.

Senast granskad 2019-05-28 av Cecilia Wilson