Kontakt Vuxen- och beroendestöd

Enhet Arbetsmarknads- och socialförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Arbetsmarknads- och socialförvaltningen

Områdeschef
Anna Kindberg
0520-49 71 93
anna.kindberg@trollhattan.se 

Enhetschef, Utredningsgruppen Vuxen- och beroendestöd
Anna Sjögärd
0520-49 71 15
anna.sjogard@trollhattan.se 

Tf Enhetschef, Vuxenstödsteamet & Samtalsmottagningen Kraften
Anna Kindberg
0520-49 53 17
anna.kindberg@trollhattan.se 

Öppettider

Här hittar du Arbetsmarknads- och socialförvaltningens öppettider/servicetider.

Senast granskad 2020-10-18 av Cecilia Wilson