Kontakt Familj, barn och ungdom

Kontaktuppgifter till våra verksamheter för familj, barn och ungdom.

Enhet Arbetsmarknads- och socialförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Arbetsmarknads- och socialförvaltningen

Kontaktuppgifter:

Mottagningsgruppen

0520-49 58 00
Stadshuset, Gärdhemsvägen 9, entréplan

Enhetschef
Inga-Lill Carlsson
0520-49 70 69
inga-lill.carlsson@trollhattan.se

Familjehemsenheten

Enhetschef
Anna-Karin Ödbrant
0520-49 55 30
anna-karin.odbrant@trollhattan.se

Familjerätten

Du når oss säkrast på 0520-49 55 53 vardagar kl. 8.30-10.00 samt onsdagar kl. 13.00-14.30.
familjeratt@trollhattan.se

Faderskapsärenden
0520-49 71 61, måndag, tisdag, torsdag, fredag kl. 8.30-9.30, onsdag 13.30-14.00.
faderskap@trollhattan.se

Enhetschef
Henrik Jernström
0520-49 71 45
henrik.jernstrom@trollhattan.se 

Resursforum Barn och unga

Verksamhetschef
Christina Malmsten
0520-49 54 15
christina.malmsten@trollhattan.se

Enhetschef
Henric Bergqvist
0520-49 53 58
henric.bergqvist@trollhattan.se

Enhetschef
Therése Williamsson
0520-49 56 62
therese.williamsson@trollhattan.se 

Kortbo

Västra fjärilsvägen 57-59
0520-49 53 28

Teamledare
Anne Eklund
0520-49 53 27
anne.eklund@trollhattan.se

Familjehuset

Strömgatan 8

Familjeteamet

0520-49 54 10

Teamledare
Helena Larsson
0520-49 54 17
helena.larsson@trollhattan.se 

Josefin Ahlin
0520-49 63 63
josefin.ahlin@trollhattan.se

Karin Andersson
0520-49 56 64
karin.andersson@trollhattan.se 

Fältenheten

0520-49 63 18

Nätverk i centrum

0520-49 71 34

Familjerådgivningen

0520-49 50 60

SMUB - Stödmottagning för unga brottsutsatta

073-901 43 32

Utredningsgruppen Barn och unga

Enhetschef
Mathias Engqvist
0520-49 71 30
mathias.engqvist@trollhattan.se

Teamledare
Peter Rydén
0520-49 72 03
peter.ryden@trollhattan.se

Camilla Kozelka
0520-49 71 27
camilla.kozelka@trollhattan.se

Anna Elstad
0520-49 53 91
anna.elstad@trollhattan.se 

Therese Karlsson
0520-49 72 01
therese.karlsson@trollhattan.se 

Enheten mot våld i nära relationer

Enhetschef
Gerd Holmgren
0520-49 50 70
gerd.holmgren@trollhattan.se 

Öppettider

Här hittar du Arbetsmarknads- och socialförvaltningens öppettider/servicetider.

Senast granskad 2021-07-27 av Cecilia Wilson