Kontakt Enheten för socialt stöd och försörjning

Enhet Enheten för socialt stöd och försörjning Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kontakt Enheten för socialt stöd och försörjning

0520-49 50 00
Telefontid:
Måndag - fredag 8.30-9.30

Besöksadress: Gärdhemsvägen 9

Områdeschef
Annika Andersson
0520-49 79 49
annika.andersson@trollhattan.se 

Enhetschef
Malin Söderqvist
0520-49 70 28
malin.soderqvist@trollhattan.se

Enhetschef
Caroline Tollesson
0520-49 71 83
caroline.tollesson@trollhattan.se 

Öppettider

Här hittar du Arbetsmarknads- och socialförvaltningens öppettider/servicetider.

Senast granskad 2019-11-27 av Cecilia Wilson