Arbetsmarknads- och socialförvaltningen

Nedan har du en lista över viktiga kontaktpersoner inom denna enhet.

Person
Förvaltningschef Said Niklund 0520-49 71 40
Enhet Arbetsmarknads- och socialförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Arbetsmarknads- och socialförvaltningen

Förvaltningsledning

Said Niklund
Förvaltningschef
0520-49 71 40
said.niklund@trollhattan.se

Annika Andersson
Områdeschef Arbetsmarknadsstöd & Enheten för nyanlända
0520-49 79 49
annika.andersson@trollhattan.se

Christina Vallgren
Områdeschef Social stöd och försörjning
0520-49 71 44
christina.vallgren@trollhattan.se

Anitta Into
Områdeschef Beroendestöd
0520-49 71 93
anitta.into@trollhattan.se

Malin Hedelin
Områdeschef Familjestöd
0520-49 72 22
malin.hedelin@trollhattan.se

Besöksadress

Gärdhemsvägen 9

Postadress

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen
Box 931
461 29 Trollhättan

Senast granskad 2018-12-06 av Josefin Åkesson Bengtsson