Arbetsmarknads- och socialförvaltningen

Nedan har du en lista över Arbetsmarknads- och socialförvaltningens ledningsgrupp.

Enhet Trollhättans Stad Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kontakta oss

Förvaltningsledning

Annika Larsson Maspers
Tf Förvaltningschef
0520-49 71 40

Annika Andersson
Områdeschef Arbetsmarknads- & socialt stöd
0520-49 79 49
annika.andersson@trollhattan.se

Anna Kindberg
Områdeschef Vuxen- och beroendestöd
0520-49 71 93
anna.kindberg@trollhattan.se

Malin Hedelin
Områdeschef Familjestöd
0520-49 72 22
malin.hedelin@trollhattan.se

Besöksadress

Gärdhemsvägen 9

Postadress

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen
Box 931
461 29 Trollhättan

Senast granskad 2021-07-28 av Cecilia Wilson