Färre våldsbrott i Trollhättan

Arbetet för att öka tryggheten för invånarna i Trollhättan ger resultat. De anmälda brotten har minskat sedan 2015. Siffror visar också en nedgång i antal anmälda våldsbrott och sexuella ofredanden.

Person
KommunikationschefVivian Komstadius 0520-495929 0733-489969
Enhet Kommunstyrelsens förvaltning Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kommunstyrelsens förvaltning

2019-01-03

Trollhättans stad och polisen arbetar gemensamt för att öka tryggheten i kommunen. Varje år tas medborgarlöften fram, som bland annat bygger på synpunkter från invånarna kring vad polisen och kommunen bör satsa på.

Under 2018 lovade polisen att arbeta mot narkotikabrott och att öka närvaron och synligheten på valda platser. Kommunen har ansvarat för att genomföra två trygghetsronder i Kronogården och Lextorp. Trollhättans trygghetsgrupp har prioriterat samverkan kring sexuellt våld. Fokus kommer att vara ungefär detsamma under 2019.

Fortsatt fokus på narkotika

När årets arbete nu summeras framgår det att utvecklingen går i rätt riktning på många sätt: antalet anmälda våldsbrott minskar, liksom övriga brott mot person . Tillgreppsbrott och skadegörelse ligger på de lägsta nivåerna sedan 2015. Narkotikabrotten ligger dock på ungefär samma nivå som tidigare.

– Vi kommer att fortsätta arbeta mot narkotikan, eftersom vi ser att den ligger till grund för många andra problem, till exempel missbruk och brottslighet, säger kommunpolis Jack Lennartsson.

Under året har det också skett ett 60-tal bilbränder i Trollhättan, som ännu är ouppklarade.

– Vi stärker upp verksamheten och ser över våra arbetsmetoder, men kan inte klara det här själva. Det har varit väldigt tyst kring bilbränderna, vi behöver tips och vittnesuppgifter för att komma vidare, säger Jack Lennartsson.

Minskning av sexuella ofredanden

I framtagandet av 2019 års medborgarlöfte har 447 personer tyckt till i samband med dialoger eller via en webbenkät. Underlaget visar att kvinnor upplever en större otrygghet än män. Sexuella ofredanden har dock gått ned, från 53 anmälningar förra året till 27 i år. Polisen har arbetat tillsammans med väktare och arrangörer för att skapa trygga evenemang, bland annat genom att se över övervakning och fokusera på sexuella övergrepp. Samtidigt sker mycket av sexuella övergrepp och våldtäkter i slutna miljöer.

– När det gäller brott i nära relation ser vi att antalet anmälningar ökar. Det är positivt att fler vågar anmäla, men naturligtvis negativt att brotten sker. Även våldtäkterna ligger på samma nivå som tidigare. Det stora flertalet sker bakom stängda dörrar, säger Jack Lennartsson.

– Det är glädjande att vi ser en positiv utveckling på flera plan, det är inte alltid den bild som ges i media. Samtidigt är det tråkigt att se att brott i nära relationer ökat det senaste året. Sedan tidigare har vi ett bra arbete för att stödja utsatta kvinnor. Utmaningen nu blir att arbeta ännu mer med att förebygga våldet och ta tillvara de erfarenheter vi har med oss från det stödjande arbetet, säger Paul Åkerlund, kommunstyrelsens ordförande.

 Läs mer om medborgarlöftet på polisen.se

Kontakt

Kommunpolis Jack Lennartsson, telefon 010-565 26 70

Peter Göthblad, folkhälsostrateg, Trollhättans Stad, telefon 0520-49 77 99

Senast granskad 2019-01-03 av Vivian Komstadius