Översiktsbild, skiss, över hela området som ska bebyggas

Vårvik blir ny stadsdel i Trollhättan

- namn som knyter an till platsens historia.

Person
KommunikationschefVivian Komstadius 0520-495929 0733-489969
Enhet Kommunikationsavdelningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kommunikationsavdelningen

PRESSMEDDELANDE, 2018-03-22

Idag fattade Byggnads- och trafiknämnden beslut om namnet på Trollhättans nya stadsdel. För att skapa en ny identitet kring den nya vattennära stadsdelen och samtidigt knyta an till områdets historia blir stadsdelens namn Vårvik.

Den nya stadsdelen, som utvecklas på det gamla industriområdet Stridsberg & Biörk och rekreationsområdet Knorren i centrala Trollhättan, ingår idag i stadsdelen Källstorp. Vårvik är den större av de båda gårdarna i området och har anor från 1600-talet. Gården hade tidigare namn som Salem och Pinnekroken, men fick i slutet av 1800-talet namnet Vårvik. Sedan dess lever såväl gården som namnet kvar och gården ägs och används idag av Trollhättans Stad.

– Det känns bra med ett namn som anknyter till historien och samtidigt skapar en känsla som speglar de ambitioner vi har för stadsdelens framtida kvaliteter och det vattennära läget, kommenterar Byggnads- och trafiknämndens ordförande Peter Andersson.

Den andra gården med gamla anor i området, kallad Knorren, är borta sedan länge. Men dess namn lever kvar hos trollhätteborna, i det idrotts- och grönområde som finns vid älven. Namnet Knorren kommer att leva vidare i grönområdet, samt som kvartersnamn och gatunamn inom stadsdelen.

Mer information om planerna för den nya stadsdelen finns i den fördjupade översiktsplanen för Knorren och Hjulkvarnelund som beslutades av Kommunfullmäktige i september 2017.

På webben beskrivs arbetet med att utveckla den nya stadsdelen: www.trollhattan.se/varvik

Kontakt: Peter Andersson, ordförande BTN, tfn 073-348 80 53; Malin Nyberg, stadsdelsutvecklare, tfn 0520-49 74 57; Leif Carlsson, planchef, tfn 0520-49 74 09

Grön bakgrund med texten en ny del av din stad

En ny del av din stad - Vårvik och Hjulkvarnelund

Läs mer om helheten kring projektet där vi utvecklar en ny del av din stad.

Senast granskad 2019-08-08 av Josefin Åkesson Bengtsson