Humlevägen 98 med priset årets verksamhetsutvecklare 2018.

Vård- och omsorgsboende prisas

Vård- och omsorgsboendet Humlevägen 98 har tilldelats utmärkelsen Årets verksamhetsutvecklare 2018.

Personer
Enhet Omsorgsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Omsorgsförvaltningen

PRESSMEDDELANDE

Omsorgsnämnden delar årligen ut utmärkelsen "Årets verksamhetsutvecklare" för att stimulera utvecklingen inom vård och omsorg. Priset går till en verksamhet som har utvecklat och förbättrat kvalitet vad gäller delaktighet och inflytande. 2018 går priset "Årets verksamhetsutvecklare" till Humlevägen 98.
– Priset betyder massor! Det är en bekräftelse på att det förbättringsarbete som vi genomför uppskattas, säger Mia Hedström, enhetschef.

Delaktighet

Förbättringsarbetet på Humlevägen 98 bygger på medarbetarnas delaktighet.
– De har den viktigaste rollen: Att dagligen se, bekräfta och bemöta brukarna efter deras behov samt samverka med anhöriga utefter deras frågor och funderingar. Detta kräver både kunskap och handlingskraft av medarbetaren, säger Mia Hedström.

Nöjda brukare

Vård- och omsorgsboendets fina resultat märktes tydligt i brukarenkäten för 2018.
– Den visar att de brukare och anhöriga som svarat på enkäten är nöjda till 100 procent med bemötande, hur hjälpen utförs och att hänsyn tas till den äldres egna åsikter och önskemål. De känner sig även trygga på boendet till 100 procent, säger Mia Hedström.

Relaterad information

Juryns motivering:

Humlevägen 98 har gjort en enastående utvecklingsresa. Man har förändrat brukares och anhörigas syn på verksamheten från stor brist på förtroende till en mycket hög grad av trygghet och nöjdhet. Nyckelordet har varit kommunikation – med brukare, anhöriga och mellan personal. Genom denna kommunikation har man skapat delaktighet och inflytande.

Senast granskad 2019-03-22 av Per Ivarsson