Välfärdstekniksprojekt tilldelas pengar

Trollhättans Stads omsorgsförvaltning har beviljats en halv miljon kronor för att utveckla och driva testbäddsverksamhet för en bättre omsorg.

Person
KommunikationschefVivian Komstadius 0520-495929 0733-489969
Enhet Omsorgsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Omsorgsförvaltningen

PRESSMEDDELANDE

Trollhättans Stad står, liksom andra kommuner, inför utmaningar med en ökad digitalisering, nya krav från medborgare samt förändrade demografiska och ekonomiska förutsättningar. Nu har Vinnova beviljat omsorgsförvaltningen att genomföra ett föreberedelseprojekt för att utveckla och driva testbäddsverksamhet.
– Att använda sig av en verklig miljö som testbädd gör att vi kan ta vara på personalens tankar och idéer på ett bättre sätt. Samtidigt kan man koppla det till forskning och näringsliv vilket ger nya förutsättningar och möjligheter, säger Johanna Nyman, verksamhetsutvecklare välfärdsteknik.

Fokus ligger på att öka självständigheten, delaktigheten och tryggheten hos brukare genom innovativa och digitala lösningar.
– Vi är mycket glada över att få den här möjligheten. Omsorgsförvaltningens arbete ska utgå från brukarnas behov. Att då tillsammans med brukare och personal få följa, ha möjlighet att påverka och ta del av den tekniska utvecklingen är både spännande och viktigt, säger Anette Kronlid, verksamhetsutvecklare välfärdsteknik.

Förberedelseprojektet kommer ske i samverkan med bland andra Högskolan Väst, Innovatum, Fyrbodals kommunalförbund och kommunakademin Väst.

För mer information, kontakta:

Johanna Nyman, verksamhetsutvecklare välfärdsteknik, tfn 0520-49 54 77
Anette Kronlid, verksamhetsutvecklare välfärdsteknik, tfn 0520-49 50 71

Relaterad information

Vinnovas motivation för att bevilja projektet

I ansökan beskrivs hur Trollhättan vill utveckla och driva förvaltningsövergripande testbäddar med fokus på nya metoder och arbetssätt. Innovativa digitala lösningar ska möjliggöra för brukare att uppnå självständighet, delaktighet och trygghet. Ansökan har i konkurrens med andra projekt bedömts ha en stark potential att skapa en långsiktig testbädd. I ansökan beskrivs förändringsbehovet i organisationen och en beredskap och förankring hos berörda verksamheter och funktioner vilket är en styrka.

Senast granskad 2019-03-22 av Per Ivarsson