Trollhättans konstsnöanläggning försenas

Svåra markförhållanden försenar Trollhättans nya konstsnöanläggning. Dammutgrävning avbryts tillfälligt i väntan på ny geoteknisk utredning.

Person
KommunikationschefVivian Komstadius 0520-495929 0733-489969
Enhet Kommunikationsavdelningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kommunikationsavdelningen

PRESSMEDDELANDE

Trollhättans nya konstsnöanläggning vid Skidstugan Strömslund skulle bli klar till årsskiftet men på grund av svåra markförhållanden försenas damm-byggnationen. 

Trollhättans Stad arbetar tillsammans med geotekniker, Kraftstaden Fastigheter, Trollhättan Energi och leverantören av tekniken till konstsnöanläggningen, för att hitta en bra lösning. 

– Vi har gjort halt i grävarbetet och inväntar en ny geoteknisk undersökning för en ny placering av en mindre damm på samma gärde. Om denna undersökning faller väl ut kan vi återuppta arbetet och ha en damm på plats senare i vinter, berättar Robert Stenberg, områdeschef Idrott och friluftsliv, Trollhättans Stad. 

Den ursprungliga placeringen av dammen är baserad på en geoteknisk undersökning som visat på ett optimalt läge för dagvattenuppsamling. Här skulle det med andra ord vara ett tillräckligt vattenflöde för att med enbart dagvatten försörja hela anläggningen med konstsnö vid minusgrader. Men vid grävstart visade det sig schaktmassorna var mycket instabila. 

– Samtidigt som vi utreder en ny placering av dammen så jobbar vi för en tillfällig vattenförsörjning med hjälp av Trollhättan Energi. Om vi hittar en sådan lösning, vilket i dagsläget ser positivt ut, skulle vi kunna lägga konstsnö i januari om det blir cirka 8 minusgrader, förklarar Robert. 

Själva anläggningen utöver dammen kommer att bli klar till årsskiftet som planerat. Om det kommer naturlig snö kommer skidspåret att kunna användas oavsett vattenförsörjningen till konstsnöanläggningen. 

– Våra prioriteringar nu är att färdigställa spåret så det blir användbart och att jobba fram en tillfällig lösning för att skapa konstsnö utan damm. Samtidigt inväntar vi den nya undersökningen. Vi jobbar intensivt med detta, men i nuläget kan vi inte säga exakt när vattentillförseln blir klar, avslutar Robert. 

Kontakt: Robert Stenberg, områdeschef Idrott och friluftsliv, Trollhättans Stad, 0520-49 78 71 

Bakgrund

Konstsnöanläggningen byggs av Trollhättans Stad i samverkan med Trollhättans skid- och orienteringsklubb, enligt samma princip som Ulricehamns skidanläggning.  Förutom 1,8 km längdskidspår anläggs ett snölekområde för barn och nybörjare. På sikt finns planer på en pulkabacke och ytterligare en etapp skidspår. 

För att göra konstsnö krävs 2-10 minusgrader. Anläggningen har inget kylsystem utan vattnet kyls av utomhustemperaturen. En damm används för att samla dagvatten men kan även fyllas på med kommunalt vatten. Anledningen att tillföra vatten är att snabbt få en fylld användbar damm och för att magasinera vattnet så det får samma temperatur som jorden.

Senast granskad 2019-03-22 av Per Ivarsson