Trollhättan klättrar 17 placeringar

Idag presenterade Svenskt Näringsliv 2018 års ranking av det lokala företagsklimatet i alla Sveriges kommuner. Trollhättan klättrade 17 placeringar och hamnade på plats 105 av totalt 290 kommuner.

Person
NäringslivschefHelena Kortered 0520-49 7049 0722-18 79 15
Enhet Näringslivsenheten Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Näringslivsenheten

PRESSMEDDELANDE, 2018-09-28

Trollhättan placerade sig som tvåa i Fyrbodal, där Dals Ed är före i rankingen på plats 75. Företagsklimatet i Trollhättan har utvecklats på ett bra sätt de senaste åren – Bäst i Sverige i kategorin kommuner över 40 000 invånare i Sveriges Kommuner och Landstings mätning av företagsklimatet, två år i rad, samt en kontinuerlig förbättring av resultatet i Svenskt Näringslivs mätning. Arbetet med ett bra företagsklimat fortsätter.

– Roligt att vi bibehåller en bra position och att utvecklingen till och med fortsätter i positiv riktning, kommenterar Paul Åkerlund, kommunstyrelsens ordförande.

Grunden i ett bra näringslivsklimat är att företagen får ett bra bemötande och bra service av tjänstemännen i kommunens verksamheter. För två år sedan inledde Trollhättans Stad ett samarbete med Svenskt Näringsliv och Sveriges Kommuner och Landsting för att i dialog med det lokala näringslivet få mer kunskap om vad vi behöver utveckla.

– Förståelsen och servicen från våra tjänstemän har vi jobbat en hel del med och fortsätter arbeta med. Det är roligt att se att arbetet bär frukt!, konstaterar näringslivschef Dick Eriksson. 

I kommuner med antingen fler än 50 000 invånare och/eller fler än 1 200 företag skickades enkäten till 400 företagare. I Trollhättan svarade 169 företag denna gång. I första hand skickas enkäterna till Svenskt Näringslivs medlemsföretag i andra hand till företag som inte är medlemmar i Svenskt Näringsliv. Oftast består två tredjedelar av urvalet av medlemsföretag och en tredjedel av företag som inte är medlemmar i Svenskt Näringsliv.

Enkäten ger två tredjedelar av resultatet och den sista tredjedelen består av ren statistik från sex olika variabler som samlas in från SCB och UC.

Läs mer om Trollhättans placering på årets ranking Svenskt Näringsliv

Senast granskad 2019-03-22 av Per Ivarsson