Prideflaggan mot den blå himlen

Trollhättan – en stad för alla

– Trollhättans Stad står bakom Pride, för allas lika värde

Person
KommunikationschefVivian Komstadius 0520-495929 0733-489969
Enhet Kommunikationsavdelningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kommunikationsavdelningen

PRESSMEDDELANDE, 2018-06-29

På lördag får trollhättebor och besökare möjlighet att fira alla människors lika värde och allas rätt att älska vem de vill, när första Pride-paraden går av stapeln i staden. Trollhättans Stad stödjer arrangemanget som guldsponsor, men också genom att bidra med scen-vagn och andra stödresurser som behövs under arrangemanget. I paraden deltar de medarbetare och verksamheter som vill stå bakom Trollhättans Stads flagg, i för tillfället specialdesignade färgglada t-shirtar. Ett sextiotal medarbetare har anslutit sig till Trollhättans Stads deltagande.

– Att stå bakom Pride är en självklarhet, det är ett ställningstagande för allas lika värde. I vårt möte med brukare och invånare, ska vi möta varje individ jämlikt och respektfullt oavsett vem den är, kommenterar stadsdirektör Ulrika Strandroth Fridh.

– I våra verksamheter kan vi bidra till att skapa en mer jämlik värld genom vårt agerande i exempelvis skolan och vården, men vi kan också påverka och stödja föreningslivet och andra delar av det civila samhället. Att delta i Pride är ett bra sätt att lyfta mångfalds- och jämställdhetsfrågorna bredare i samhället, fortsätter jämställdhetsstrategen Marcus Svensson.

– Vi har också ett ansvar som arbetsgivare att vara öppna för mångfald och se till att alla medarbetare har möjlighet att vara fria från diskriminering på sin arbetsplats. Under det här året har vi prioriterat att öka kunskapen och medvetenheten i mångfalds- och jämställdhetsfrågor genom exempelvis föreläsningar för chefer, frukostföreläsningar för medarbetare och dialogmaterial för att prata värderingar lokalt på varje arbetsplats, berättar personalstrateg Monika Johnsson.

För ytterligare information: Ulrika Strandroth Frid, stadsdirektör, 0733-48 88 51
Monika Johnsson, personalspecialist, 0520-49 71 79

Senast granskad 2019-03-22 av Per Ivarsson