Bildkollage med Paul Åkerlund, barn som kramas, vybilder över fallen och älven

Starkt resultat för Trollhättans Stad(2)

– näst bästa bokslutet någonsin

Person
KommunikationschefVivian Komstadius 0520-495929 0733-489969
Enhet Kommunikationsavdelningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kommunikationsavdelningen

PRESSMEDDELANDE, 2018-02-02

När Trollhättans Stad gör bokslut för 2017 kan man glädjande nog konstatera ett positivt resultat på 94 miljoner kronor, vilket är 90 miljoner kronor bättre än budget.

Det betyder att Trollhättan gör positivt resultat för 21:a året i rad och att man står väl rustat att möta kommande investeringar för att nå målet om 70 000 invånare år 2030.

– Det är främst tack vare tillskott i form av förbättrade skatteintäkter och ökade statsbidrag som vi nått ett rekordstarkt resultat. Verksamheterna i nämnderna visar ett underskott, men tack vare landets starka ekonomi och försäljning av mark för exploatering och bostadsbyggande på Överby och i centrala staden, så blir det ändå ett fint resultat. Vi hade räknat med ett tufft år för många nämnder och våra medarbetare gör ett fantastiskt arbete. De förbättrade skatteintäkterna och statsbidragen ger oss utrymme till fortsatta offensiva investeringar för Trollhättans framtid, konstaterar kommunstyrelsens ordförande Paul Åkerlund.

Ser man till de enskilda nämnderna så har den löpande verksamheten ett underskott på 11 miljoner kronor. Kommunstyrelsen gör ett positivt resultat på 16 miljoner kronor. Arbetsmarknads- och socialnämnden redovisar ett underskott på 16 miljoner kronor medan Omsorgsnämnden gör ett underskott på 13 miljoner kronor.

Skatteintäkter och generella statsbidrag gav ett överskott på 21 miljoner kronor. Mest tack vare ökade befolkningssiffror och sysselsättning, vilket ger ett förbättrat skatteunderlag.

– Andra stora anledningar till det fina resultatet är intäkter på 27 miljoner vid exploateringar på exempelvis Överby och dessutom gjorde vi överskott på realisationsvinster på 12 miljoner kronor vid försäljningar av bland annat kvarteret Mars. Vi har också överskott på placerade pengar på 12 miljoner kronor, förklarar ekonomichefen Dan Jonasson som också kan glädjas åt att Trollhättans Stad nu stärker soliditeten till 28 procent (från 25%). Något som ytterligare stärker Trollhättans Stads ekonomi.

Trollhättans Stads investeringar för 2017 landade på 162 miljoner kronor. Största enskilda projekten var exploateringsutgifter för Överby och Alingsåker (20 mkr), Ombyggnaden av centralförrådet Grävlingen (16 mkr) samt Drottningtorget (8 mkr).

För ytterligare information kontakta kommunstyrelsens ordförande Paul Åkerlund, 0520-49 76 46, eller ekonomichefen Dan Jonasson, 0520-49 79 51.

Senast granskad 2019-03-22 av Per Ivarsson