Skolsegregationen ska utredas

Utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att på bred front utreda alla tänkbara åtgärder för att komma tillrätta med segregationen i stadens skolor.

Enhet Utbildningsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 84 Trollhättan 0520-49 50 00 Utbildningsförvaltningen

PRESSMEDDELANDE

Segregationen är en stor utmaning som skapar problem – i Sverige och i Trollhättan. Det visar sig än tydligare i skolan. Samtidigt pekar forskning tydligt ut ett samband mellan graden av segregation i en skola och elevernas resultat. Från redan höga nivåer har segregationen i Trollhättans skolor ökat ytterligare de senaste åren, och ökningen sker i allt snabbare takt. Utbildnings-förvaltningens chef, Ove Johansson, är tydlig med att uppdraget har högsta prioritet. 

– Vi har hög kvalitet på alla skolor i Trollhättan, och personalen gör ett fantastiskt jobb för att mildra effekterna av skolsegregationen där vi har några av de mest framgångsrika skolorna i Sverige, men det räcker inte. Utmaningen är helt enkelt för stor. Därför måste vi ta ett brett grepp på en central, övergripande nivå och hitta åtgärder som kan vända den här trenden, säger Ove Johansson.

– Bland oss politiker råder en stor enighet i frågan, säger Mats Wiking (S). Genom att bryta skolsegregationen får vi förutsättningar att skapa en mer likvärdig skola i Trollhättan där alla elever får ökade möjligheter att nå sina mål och det är vårt viktigaste uppdrag.  
Remigiusz Bielinski (M) är 2:e vice ordförande och hoppas att utredningen ska ge förutsättningar för verklig förändring.

– Vi behöver göra en bred utredning och se vilka möjligheter som finns. Jag hoppas att arbetet ger oss tydliga förslag på konkreta åtgärder som vi ser har effekt. Vi kan inte låta den här utvecklingen fortsätta, utan måste ta vårt ansvar och göra allt vi kan, säger Remigiusz Bielinski (M).

Utredningsarbetet kommer att pågå fram till sommaren 2019, med löpande rapportering till nämndens presidium.

– Uppdraget vi gett förvaltningen är att med utgångspunkt i aktuell forskning, Skolverkets rapporter och våra egna erfarenheter och slutsatser utifrån de förutsättningar som gäller här i Trollhättan arbeta fram förslag som i grunden kan förändra situationen. Vi måste våga vara öppna för att göra förändringar på en strukturell nivå, och det måste ske på en politisk nivå, säger Fahimeh Nordborg (V) 1:e vice ordförande i Utbildningsnämnden.

För frågor och kommentarer, kontakta:

  • Mats Wiking (S) tel. 0703-939521
  • Fahimeh Nordborg (V) tel. 0733-488280
  • Remigiusz Bielinski (M) tel. 0733-489248
  • Ove Johansson, förvaltningschef Utbildningsförvaltningen, tel. 0703-268756
Senast granskad 2019-03-22 av Per Ivarsson