Vattenglas under kran med rinnande vatten

Sex västsvenska kommuner vill tillsammans skydda dricksvattnet

Tillgången på vatten som kan renas till dricksvatten är livsviktigt. Därför har sex kommuner tillsammans tagit fram ett förslag för starkare skydd av sitt dricksvatten - hela vägen från Vänersborg till Göteborg.

Person
KommunikationschefVivian Komstadius 0520-495929 0733-489969
Enhet Kommunikationsavdelningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kommunikationsavdelningen

Logotyper för Lilla Edets kommun, Trollhättans Stad och Vänersborgs kommun

PRESSMEDDELANDE, Trollhättan, 2018-08-21

Fler än 700 000 personer får sitt dricksvatten från Vänersborgsviken i Vänern eller från Göta älv. I Vänersborg, Trollhättan, Lilla Edet, Ale, Kungälv och Göteborg får invånarna helt eller till stor del sitt dricksvatten från Vänersborgsviken och Göta älv. Även i flera andra kommuner i regionen kommer en del av dricksvattnet från Göta älv.

Att trygga möjligheten att göra dricksvatten av vattnet är en självklarhet. Detta görs bland annat genom att skapa ett vattenskyddsområde med tillhörande vattenskyddsföreskrifter, vilket i nuläget saknas för flera av de berörda vattentäkterna. De sex kommunerna tydliggör gemensamt vad som behöver regleras för att minska risken för akut förorening av vattentäkterna.

– Lilla Edet, Trollhättan och Vänersborgs kommuner gläds åt att det nu finns framme ett gemensamt förslag från Göta Älvdalskommunerna. Att säkra vattenförsörjningen genom att minska riskerna i våra kommuner är självklart oerhört viktigt konstaterar miljöchef Kristian Nordström Lilla Edet, miljöchef Mikael Reinhardt Vänersborgs kommun och utvecklingschef Håkan Falck Trollhättans Stad.

Kontakt: Håkan Falck, 0520-49 79 65, Mikael Reinhardt, 0521-72 12 75, Kristian Nordström 0520-65 96 71.   

Förslaget till vattenskyddsområde och vattenskyddsföreskrifter som kommunerna tillsammans har tagit fram finns att ta del av på www.gavso.se.

Fram till den 3 oktober finns möjlighet att läsa förslaget och den som är berörd av förslaget är välkommen att lämna sina synpunkter senast den 3 oktober.

Läs kungörelsen som pdf

Senast granskad 2019-03-22 av Per Ivarsson