Rekordmånga till Bibliotopia

Trollhättan värd när bibliotekens framtida möjligheter diskuteras.

Person
KommunikationschefVivian Komstadius 0520-495929 0733-489969
Enhet Kommunikationsavdelningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kommunikationsavdelningen

PRESSMEDDELANDE, 2018-04-06

På onsdag är det dags igen för Bibliotopia, en heldagskonferens om biblioteksutveckling. I år är intresset större än någonsin och programmet bjuder på en rad spännande föreläsare som kommer och diskuterar bibliotekens framtida möjligheter och utmaningar, både ur ett nationellt och internationellt perspektiv.

Den 11 april samlas drygt 350 engagerade bibliotekarier och politiker i Trollhättan, Folkets Hus för att delta på konferensen. Programmet kommer bland annat att ta upp biblioteket ur ett internationellt IFLA-perspektiv, om bibliotekens urval och inköp och fällande JO-domar, om bibliotekariens arbetsmiljö och om biblioteket som interkulturell arena.

Det lokala inslaget står Marie Eriksdotter, biblioteksföreståndare på Kronan bibliotek, för. Hon håller i ett seminarium under rubriken ”Det sammanhållande bandet - interkulturellt arbete i flerspråkiga biblioteksmiljöer” Marie berättar om sina erfarenheter av interkulturellt arbete i flerspråkiga miljöer inom folkbiblioteken i bland annat Vänersborg och Botkyrka. Om nyfikenhet och tillit och om hur bibliotek och brukare tillsammans skapar ett bibliotek med relevans i program, aktiviteter och medieinköp.

Det är Kultur i Väst som arrangerar konferensen ihop med Trollhättans Stad. Den vänder sig till politiker, biblioteksarbetare och övriga kultarbetare, kultur- och bibliotekschefer, kommunutvecklare och övriga intresserade.

 Hela programmet för dagen hittar du på http://www.kulturivast.se/bibliotek/bibliotopia-2018

Kontakt: bibliotekschef Ann Marberg, telefon 0520-497662 ann.marberg@trollhattan.se eller Eva Fred på Kultur i Väst, telefon 070-652 02 13.

Senast granskad 2019-03-22 av Per Ivarsson