Peab bygger Stridsbergsbron

– nya förbindelsen beräknas vara klar 2021

Person
KommunikationschefVivian Komstadius 0520-495929 0733-489969
Enhet Kommunikationsavdelningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kommunikationsavdelningen

PRESSMEDDELANDE, 2018-02-21

Det blir Peab som tillsammans med Trollhättans Stad bygger helt nya Stridsbergsbron över Göta Älv.

Detta står klart sedan Trollhättans Stads kommunstyrelse idag tagit tilldelningsbeslut på den upphandling som varit ute. Byggstart för projektet beräknas vara under hösten 2019 och två år senare, alltså hösten 2021, beräknas trafikanter och gående kunna utnyttja den nya förbindelsen mellan Hjulkvarn och Stridsbergsområdet.

– Stridsbergsbron är en stor investering och en viktig pusselbit i Trollhättans ambition att växa till 70 000 invånare. Det kommer underlätta trafikflöden i centrala Trollhättan och dessutom skapa fina förutsättningar för den nya stadsdel som planeras, konstaterar kommunstyrelsens ordförande Paul Åkerlund.

Den totala investeringen beräknas till mellan 320–350 miljoner kronor och är en så kallad partnerupphandling där Trollhättans Stad och Peab projekterar tillsammans.

– När upphandlingen och tilldelningen nu är klar så kommer vi sätta oss tillsammans med Peab och planera för fortsatta arbetet. En av huvudfrågorna blir brons konstruktion och utformning. Om det ska vara en svängbro eller klaffbro, berättar Elisabeth Linderoth som är Gatu- och parkchef i Trollhättans Stad.

Förhoppningen är att Stridsbergsbron ska stå klar före årsskiftet 2021, vilket är ungefär samtidigt som de första bostäderna i den nya stadsdelen ska stå klara.

Kontakt: Paul Åkerlund, Kommunstyrelsens ordförande, 070-554 44 56, Elisabeth Linderoth, Gatu- och parkchef, 0733-48 96 68.

Senast granskad 2019-03-22 av Per Ivarsson