N3 lär elever musik på Kronan

– El Sistema socialt projekt med musik som verktyg

Person
KommunikationschefVivian Komstadius 0520-495929 0733-489969
Enhet Kommunikationsavdelningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kommunikationsavdelningen

PRESSMEDDELANDE, 2018-02-08

40 barn i förskoleklass på Kronan börjar nu spela musik i ett nytt projekt!

Detta tack vare att N3 har möjlighet att satsa på det speciella arbetssättet El Sistema.

– El Sistema är ett sätt att jobba, ett socialt projekt med musiken som verktyg, förklarar Jens Ericson, områdeschef för N3.

Allt startade med en orkesterskola som kom till Sverige från Venezuela 2010 då kulturskolan i Hammarkullen startade den första undervisningen enligt El Sistemas arbetssätt. Idag finns det program i 65 länder och på 35 platser i Sverige.

Barnen spelar i grupp 2–3 gånger i veckan, alltså oftare än i traditionell musikundervisning. Instrument finns att låna och barnen behöver inte öva hemma eftersom undervisningen sker mer frekvent.

– Nu når vi nya grupper, barnen utvecklas snabbare tack vare kontinuiteten och familjen bjuds in att vara med på ett helt annat sätt, vilket bygger gemenskap, berättar Jens. 

Regeringen har avsatt cirka 100 miljoner kronor årligen i utvecklingsbidrag till kommunala kulturskolor med syftet att göra kulturskolan mer tillgänglig och jämlik.   Bidraget administreras av Kulturrådet och N3 har fått cirka 800 000 kr för att införa El Sistemas arbetssätt i verksamheten.

Under hösten har N3 gjord studiebesök, format verksamheten och köpt in pallar och stråk- och blåsinstrument, ett per barn. Nu startar undervisning som under projekttiden kommer att vara gratis.  

– N3 har ett uppdrag att nå ut till nya målgrupper och när vi nu startar El Sistema-programmet på Kronan möter vi 40 barn som inte tagit del av N3s verksamhet tidigare, det är en fantastisk start, säger Jens.

Den nya gruppen kommer att spela tillsammans under våren och sedan kommer N3 utreda hur projektet ska utvecklas vidare.

– Vi måste forma vår verksamhet så att den passar dagens barn och El Sistema är ett startskott, avslutar Jens.

Kontakt: Jens Ericson, Områdeschef N3, Trollhättans Stad, 0520-49 66 11.

Senast granskad 2019-03-22 av Per Ivarsson