Muntliga överenskommelser om livsmedel avslutas vid årsskiftet

Muntliga överenskommelser med lokala producenter ute i verksamheterna avslutas för att samla livsmedelsinköpen till avtal som följer lagen om offentlig upphandling.

Person
KommunikationschefVivian Komstadius 0520-495929 0733-489969
Enhet Kommunikationsavdelningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kommunikationsavdelningen

PRESSMEDDELANDE

Sedan ett drygt år finns nu all måltidsverksamhet i Trollhättans Stad samlad i en förvaltning. I samband med att verksamheten samlats har det varit viktigt att få ett helhetsgrepp om livsmedelsleverantörerna och följa upp de avtal som finns enligt lagen om offentlig upphandling.

Det har funnits ett antal muntliga överenskommelser med lokala producenter ute i verksamheterna. Ett av dem har berört mjölkleveranser från Nyckleby gård, som ett försök att involvera de lokala producenterna. Försöket avslutas vid årsskiftet med målet att på sikt istället arbeta med att inkludera de lokala producenterna i avtal som följer den lagstiftning som gäller. Från årsskiftet kommer vi att tydligare samla inköpen till de avtal Trollhättans Stad har tecknat. 

– Vi ser gärna närproducerade varor, och vi hoppas att på sikt kunna ta fram en modell för hur vi kan inkludera våra lokala leverantörer i de upphandlingar vi gör, kommenterar förvaltningschef Gunilla Hansson.

– Vi behöver se på kvalitet i alla delar, från planering, inköp, matlagning till servering i en trivsam miljö. Vi strävar också efter att alla elever, förskolebarn och brukare får en likvärdig måltidskvalitet oavsett var i våra verksamheter de befinner sig, fortsätter Gunilla Hansson.

Senast granskad 2019-03-22 av Per Ivarsson