Ikon som visar Eldningsförbud upphör

Länsstyrelsen tar bort eldningsförbudet - kommunerna tar över ansvaret

Idag tar Länsstyrelsen i Västra Götalands län bort det länsövergripande eldningsförbudet. Det blir nu återigen upp till varje kommun att bestämma om det är tillåtet att elda eller inte. I Trollhättan är det från och med idag tillåtet att elda i skog och mark igen.

Person
KommunikationschefVivian Komstadius 0520-495929 0733-489969
Enhet Kommunikationsavdelningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kommunikationsavdelningen

PRESSMEDDELANDE, 2018-08-21

Länsstyrelsen har samrått med länets räddningstjänster och kommuner och fattat beslut om att häva eldningsförbudet från och med idag, den 21 augusti.

- Det har regnat i länet och risken för skogsbrand har minskat betydligt den senaste veckan. Vi återgår nu till normalläge. Det blir återigen en kommunal fråga att avgöra om eldningsförbud gäller, eftersom det fortfarande kan finnas stor brandrisk på vissa ställen, säger Charlotte Hagstrand, Länsbrandingenjör på Länsstyrelsen.

Förra veckan upphävde Länsstyrelsen grillförbudet på tomt i anslutning till bostad, men det generella eldningsförbudet i skog och mark kvarstod. Nu tar alltså Länsstyrelsen bort det totala eldningsförbudet som gäller även skog och mark. Normalläge, där varje kommun tar beslut om eldningsförbud, gäller från och med nu.

Närfs analys av SMHI:s HBV-index avseende marktorrhet indikerar för de kommande dagarna ett index på 3 eller lägre i Trollhättan, vilket betyder att Trollhättans Stad släpper på eldningsförbudet samtidigt som Länsstyrelsen. 

Vi vill dock, tillsammans med Närf och Länsstyrelsen, uppmana till fortsatt försiktighet vid eldning och grillning och det är viktigt att tänka på att:

  • Grillen är upphöjd från marken. Engångsgrillar kan lätt orsaka bränder.
  • Grilla på säkert avstånd från brännbart material, såsom exempelvis byggnad och skog
  • Brandsläckningsutrustning finns på plats

För frågor och svar, se Länsstyrelsens hemsida

Senast granskad 2019-03-22 av Per Ivarsson