Långsiktighet stärker arbetet mot segregation

– Trollhättan får del av regeringens satsning för att möta segregationen

Person
KommunikationschefVivian Komstadius 0520-495929 0733-489969
Enhet Kommunikationsavdelningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kommunikationsavdelningen

PRESSMEDDELANDE, 2018-06-26

Trollhättan är en av 32 kommuner som får särskilda medel för att möta utmaningar med segregation i en satsning från regeringen som presenterades idag.

– Vi är naturligtvis väldigt glada för den här satsningen, framförallt är det oerhört positivt att regeringen väljer att göra satsningen så långsiktig som tio år, det gör att vi kan arbeta med den uthållighet som krävs för de här frågorna, kommenterar kommunstyrelsens ordförande Paul Åkerlund.

Satsningen som presenterades under tisdagen innebär för Trollhättans Stads del, 9,1  miljoner kronor under 2018 och tydliga fortsatta satsningar de kommande åren. Trollhättans Stad arbetar enligt sin strategi för social hållbarhet och genomför redan idag många och stora insatser för att öka jämlikheten i staden. Den nya satsningen kommer att bidra till att förstärka och komplettera de insatser som görs, så att de kommer fler tillgodo, men bidrar också till att skapa en långsiktighet i arbetet. Långsiktigheten är avgörande för ett lyckat resultat med social hållbarhet, då faktorerna som påverkar kan ta generationer att förändra.

– Vi kommer att göra en analys under hösten för att se hur vi kan växla upp arbetet, men redan idag ser vi att det framförallt kommer att handla om kompletterande satsningar på skola, arbetsmarknadsåtgärder och trygghet. Vi behöver också arbeta mer med demokratistärkande insatser, berättar integrationsstrateg Katarina Nyman.

Arbetet behöver ske i samverkan med flera aktörer såsom högskolan, andra kommuner, föreningsliv och övriga civilsamhället.

För ytterligare information: Paul Åkerlund, kommunstyrelsens ordförande, Trollhättans Stad, 070-554 44 56.
Katarina Nyman, integrationsstrateg, 0733-48 96 28

Senast granskad 2019-08-05 av Per Ivarsson