Kronan satsar på demokrati

– omfattande program för att öka valdeltagandet

Person
KommunikationschefVivian Komstadius 0520-495929 0733-489969
Enhet Kommunikationsavdelningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kommunikationsavdelningen

PRESSMEDDELANDE, 2018-02-22

Lagom till valåret 2018 lanserar Kronan ett omfattande program för att intressera Trollhättans invånare för demokratifrågan och öka valdeltagandet.

Detta genom programserien ”Alla För Trollhättan” på Kronan Kulturhus som arrangeras av Trollhättans Stad tillsammans med Mötesplats för kvinnor och Sensus med stöd av bostadsbolaget Eidar. Syftet är att ta upp ämnen som är viktiga för demokratin och ge alla invånare möjlighet att förbereda sig inför valet.

– Vi gör den här satsningen med målet att alla som får rösta ska göra det, och då med en kunskap som gör att de känner sig trygga i sitt val, förklarar Katarina Nyman, integrationsstrateg på Trollhättans Stad.

I mars startar programmet med Sensus ”Demokratisoppa”, gratis soppa och föreläsning. Andra intressanta gäster under våren är Jack Werner, ”Viralgranskaren” och Alice Bah Kuhnke, Sveriges kultur- och demokratiminister. Dessutom ordnas samtal med företrädare för de politiska partierna.

– För att öka valdeltagandet behövs mer information, men också mer dialog. Dialog mellan invånare, och mellan invånare och politiker. Detta hoppas vi kunna åstadkomma i bland annat Valpanelen, berättar Paula Pelli, kulturhuschef Kronan.

Valskolan är också ett sätt att förbereda sig inför valet. Den öppnar under festivalen Hela Kronan Gungar och riktar sig till förstagångsväljare. I Valskolan kan den som känner sig osäker provrösta i valbås och få information om valsedlar och annat som rör röstningsförfarandet.

– Många kommunmedlemmar har inte röstat förut och vet inte att de kan vara med och påverka valutgången. Vi måste nå ut med hur viktigt det är att rösta, särskilt i kommunvalet som verkligen påverkar vardagen, säger Lejla Fatic, enhetschef Arbetsmarknads- och socialförvaltningen.  

Kronan Kulturhus samlar utbildningsförvaltning, arbetsmarknads- och socialförvaltning och kultur- och fritidsförvaltning under samma tak och alla är involverade i arbetet inför valet. Trollhättans grundskolor arrangerar exempelvis en särskild demokratidag på Kronan.

Kontakt: Katarina Nyman, 0520-49 68 07, Paula Pelli, 0520-49 78 85, Lejla Fatic, 0520-49 78 47

Senast granskad 2019-03-22 av Per Ivarsson