Konstsnöanläggningen blir klar till årsskiftet

Ny lösning på vattenförsörjningen räddar tidsplanen för Trollhättans konstsnöanläggning.

Enhet Kommunikationsavdelningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kommunikationsavdelningen

PRESSMEDDELANDE

I början av december stod det klart att svåra markförhållanden riskerade att försena Trollhättans nya konstsnöanläggning vid Skidstugan Strömslund. Dammutgrävningen har avbrutits i väntan på ny geoteknisk utredning.

Trollhättans Stad har tillsammans med Trollhättan Energi, Kraftstaden Fastigheter, Trollhättans Skid- och Orienteringsklubb (TSOK) samt alla leverantörer, arbetat intensivt med att hitta en tillfällig lösning på vattenförsörjning. Ett arbete som nu fallit väl ut.

– Det har varit ett fantastiskt lagarbete. Alla har kämpat tillsammans för att hitta en lösning och nu har vi upphämtat den tid vi tappat. Det känns otroligt bra, säger Robert Stenberg, områdeschef Idrott och friluftsliv, Trollhättans Stad.

Den nya vattenförsörjningen bygger på en vattenservis som leder vatten från VA-systemet till en speciell vattenvagn. I vagnen förbereds vattnet för att matas vidare till anslutningen som pumpar vattnet vidare till själva konstsnötekniken vid skidspåret. Vattnet kyls naturligt i ett rörsystem ovan mark. Den tillfälliga lösningen har 50 procents mindre kapacitet gentemot lösningen med färdig damm. Det innebär att det tar lite längre tid än beräknat att få snö på hela konstsnöområdet. Denna tillfälliga lösning kräver också något kallare väder, cirka 6-7 minusgrader.

– Nu är allt klart på konstsnöanläggningen förutom dammen. Det som är en fördel med vattenlösningen som vi nu tagit fram, är att den med fördel kan användas för att komplettera dagvattnet i den kommande dammen. Så den kortsiktiga lösningen är också en del av vårt långsiktiga tänk, förklarar Robert.

Både föreningsmedlemmar och medarbetare på Trollhättans Stad kommer nu utbildas på konstsnöanläggningen. En pistmaskin levereras inom kort. Officiell invigning sker senare i vinter.

– Vi är nybörjare på tekniken men alla är grymt laddade att komma igång! TSOK har redan ett schema förberett för att lägga spåret, så nu välkomnar vi kylan och då drar vi igång! avslutar Robert.  

Kontakt

Robert Stenberg, områdeschef Idrott och friluftsliv, Trollhättans Stad, 0520-497871.

Bakgrund

Konstsnöanläggningen byggs av Trollhättans Stad i samverkan med Trollhättans skid- och orienteringsklubb, enligt samma princip som Ulricehamns skidanläggning.  Förutom 1,8 km längdskidspår anläggs ett snölekområde för barn och nybörjare. På sikt finns planer på en pulkabacke och ytterligare en etapp skidspår.

För att göra konstsnö krävs 2-10 minusgrader. Anläggningen har inget kylsystem utan vattnet kyls av utomhustemperaturen. En damm används för att samla dagvatten men kan även fyllas på med kommunalt vatten. Anledningen att tillföra vatten är att snabbt få en fylld användbar damm och för att magasinera vattnet så det får samma temperatur som jorden.

Senast granskad 2019-03-22 av Per Ivarsson