Fortsatt toppbetyg av näringslivet

– Trollhättans företagsklimat bäst i klassen

Person
KommunikationschefVivian Komstadius 0520-495929 0733-489969
Enhet Kommunikationsavdelningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kommunikationsavdelningen

PRESSMEDDELANDE, 2018-05-02

Trollhättans Stad är bäst i klassen när de egna företagen får betygsätta kontakten med den kommunala verksamheten!

Sveriges Kommuner och Landsting undersöker regelbundet kommunerna i rapporten ”Öppna jämförelser Företagsklimat”. Rapporten bygger på enkätsvar från företag som haft ärenden med kommunen under 2017 och i Trollhättans fall handlar det om 228 företag som bedömt Trollhättans Stads verksamheter utifrån sina upplevelser.

– Vi ökar antalet företag som vill betygsätta oss, vilket ger ett bra underlag för att bedöma vår verksamhet. Då är det givetvis mycket glädjande att Trollhättan behåller förstaplatsen bland kommuner över 40 000 invånare, konstaterar kommunstyrelsens ordförande Paul Åkerlund.

Brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd är de myndighetsutövningar som betygsätts och i bedömningarna ingår allt från information till bemötande, kompetens och effektivitet.

Ser man till de större kommunerna som testats (över 40 000 invånare) så har Trollhättan bästa resultatet. Ser man till samtliga 171 undersökta kommuner hamnar Trollhättan på 21:a plats.

– Sveriges kommuner och Landsting bedömer att det är en fördel att vara en mindre kommun i betygsättningen. Det här är ett mycket gott betyg till våra verksamheter och en viktig pusselbit i vår strävan att vara en attraktiv plats för boende och för etableringar, fastslår Paul Åkerlund.

Vid ytterligare frågor Paul Åkerlund, kommunstyrelsens ordförande,
070-554 44 56.

Hela undersökningen och resultat hittar du här: SKL-undersökning

Senast granskad 2019-03-22 av Per Ivarsson