Felaktigt påstående kring hemtjänst

Person
KommunikationschefVivian Komstadius 0520-495929 0733-489969
Enhet Kommunikationsavdelningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kommunikationsavdelningen

PRESSMEDDELANDE, 2018-01-02

Under de senaste veckorna har olika medieuppgifter, insändare och inlägg i sociala medier gjort gällande att en hemtjänstbrukare i Trollhättan inte fått de livsmedelsvaror denne önskat eftersom personalen vägrat handla fläskvaror med hänvisning till sin övertygelse.

Detta stämmer inte!

Påståendet framkom första gången i kommunfullmäktige i höstas och sedan dess har Trollhättan Stad försökt att utreda om det kan ligga någon sanning i det.

– Vi har varit i kontakt med verksamheterna som hanterar hemtjänst och omsorg. Det finns ingen som hört något kring det påstådda. Ingen brukare har hört av sig, ingen avvikelserapport har gjorts. Ingen av de som sprider påståendet har heller kunnat delge oss vem det gäller. Så vitt vi kunnat se så är detta helt gripet ur luften, konstaterar Trollhättans Stads presschef Peter Asp.

– Självklart ska man som brukare i vår verksamhet lita på att man får de baslivsmedel man beställer, oavsett personalens religion eller övertygelse, allt annat är uteslutet, fastslår kommunstyrelsens ordförande Paul Åkerlund.

Vid frågor kontakta: Paul Åkerlund, kommunstyrelsens ordförande, 070-554 44 56. 

Senast granskad 2019-03-22 av Per Ivarsson