Emma Hansson ny miljöchef

– Miljökontoret del i nya Samhällsbyggnadsförvaltningen

Person
KommunikationschefVivian Komstadius 0520-495929 0733-489969
Enhet Kommunikationsavdelningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kommunikationsavdelningen

PRESSMEDDELANDE, 2017-01-12

Emma Hansson tillträder 1 april som ny miljöchef i Trollhättans Stad. Emma efterträder Anna Kölfeldt som gått vidare till en tjänst i privata sektorn.

I samband med att nya miljöchefen tillträder så slår också Miljöförvaltningen samman med Stadsbyggnadsförvaltningen och bildar den nya Samhällsbyggnadsförvaltningen. Förvaltningen kommer att ledas av Johan Bengtsson som idag är chef för Stadsbyggnadsförvaltningen.

– Stadsbyggnads- och miljöfrågor hänger starkt ihop och vi är övertygade om att sammanslagningen av förvaltningarna kommer att ge tätare samverkan mellan viktiga funktioner när det gäller Trollhättans fortsatta utveckling, konstaterar förvaltningschefen Johan Bengtsson.

38-åriga Emma Hansson är bosatt i Grästorp och kommer närmast från en tjänst som Miljö- och hållbarhetschef på Paroc. Hon har tidigare varit Miljökonsult på Sweco och faktiskt också arbetat en kortare tid med Agenda 21-frågor i Trollhättans Stad.

– Jag brinner för miljö- och hållbarhetsfrågor och det ska bli spännande att få möjlighet att jobba i en kommun som sätter dessa frågor högt på agendan. Jag ser verkligen fram emot att träffa mina nya medarbetare, hälsar Emma Hansson som alltså tillträder som miljöchef 1 april.

I samband med Emma Hanssons tillträdande så återgår tillförordnade miljöchefen Jörgen Olsson till sin tidigare tjänst som kommunekolog.

Vid frågor kontakta: Johan Bengtsson chef Samhällsbyggnadsförvaltningen, 073-348 97 06, Emma Hansson, Miljöchef, 072- 210 93 71.

Senast granskad 2019-03-22 av Per Ivarsson