En karta med vita partier som märker ut sträckningen för den nya skidspåret. Skiss över den kommande konstsnöanläggningen vid Skidstugan i Trollhättan

Byggstart för konstsnöanläggning

Konstsnöskidspåret vid Skidstugan Strömslund i Trollhättan planeras bli klart till jul.

Person
KommunikationschefVivian Komstadius 0520-495929 0733-489969
Enhet Kultur och fritid Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kultur och fritid

PRESSMEDDELANDE

Nu verkställs Kultur- och fritidsnämndens beslut att investera i en konstsnöanläggning till kommunens skidanläggning.

Första veckan i september sätter Trollhättans Stad igång byggnationen vid Skidstugan Strömslund och om allt går enligt plan förväntas det nya skidspåret vara klart lagom till jul.

- Det känns fantastiskt att vi tillsammans med Trollhättans Skid- och Orienteringsklubb kan få genomföra detta. Det är många års planering som ligger bakom satsningen som nu blir verklighet. säger Robert Stenberg, ansvarig för området idrott och friluftsliv på Trollhättans Stad.

Skidspåret blir 8 meter brett och 900 meter långt med två vändplatser. Det nya spåret kommer inte påverka anläggningens mest använda motionsspår på 5 km och 2,5 km, utan är i princip en ny sträckning. Under projektet ser man även över möjligheten att förlänga skidspåret med ytterligare 600 meter.

För att lägga konstsnö behövs vatten och därför kommer en självförsörjande damm byggas nedanför gamla hoppbacken på fältet mellan Paradisskolan och Torsbohallen. Ett rörsystem kommer att pumpa vattnet till snömaskinerna vid skidspåret.

Alla som rör sig i området uppmanas att vara särskilt uppmärksamma under byggnationen. Tunga transporter och sprängning kommer att förekomma, framförallt inledningsvis då Trollhättans Stad genomför markarbete och gräver dammen.

Det kommer också att anläggas ett mindre område för ”snölek” där barn och ungdomar kan prova längdskidor utan att ge sig ut i det långa spåret. På sikt ska även den gamla hoppbacken få nytt liv som pulkabacke.

- Det här blir ett aktivitetsområde för alla, inte bara "elitåkare", avslutar Robert.

Trollhättans Stad finansierar projektet och genomför markarbetet. Projektledare är Kraftstaden Fastigheter och leverantör av snökanonsystemet är JL Toppteknik. Trollhättans Skid- och Orienteringsklubb kommer att ansvara för driften av konstsnösanläggningen.

Kontakt: Robert Stenberg, Trollhättans Stad, telefon 0520-497871

Senast granskad 2019-03-22 av Per Ivarsson