Två tjejer som läser i sina böcker

Trollhättan tar skutt på skolranking

– klättrar över 100 placeringar när SKL rankar landets kommuner

Person
Press- och marknadschefPeter Asp 0520-49 70 49
Enhet Kommunikationsavdelningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kommunikationsavdelningen

Pressmeddelande

 2017-12-12

 

Trollhättan befäster sin plats på övre tredjedelen när Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) rankar landets bästa skolkommuner baserat på resultatnivån i de svenska skolorna. Sett över de två senaste åren tar Trollhättan ett jätteskutt på 138 platser!

Efter att under flera år haft resultat på nedre tredjedelen av rankingen ”Öppna jämförelser grundskola” så klättrar Trollhättan alltså över 100 placeringar, från plats 227 (år 2015) till plats 89 bland landets kommunala skolor!

Elevernas betyg har förbättrats kraftigt, vilket är ett resultat av långsiktigt målmedvetet arbete kombinerat med enskilda större satsningar.

-       Det är väldigt glädjande att få ett kvitto på att det kvalitetsarbete vi gör tillsammans med lärarna ger så tydlig effekt. Vi har deltagit i två större satsningar, tillsammans med SKL och Skolverket, vilket resulterat i förändringar och förbättringar i vårt sätt att arbeta, säger Per Hellmark, verksamhetschef för grundskola i Trollhättans Stad.

Det pedagogiska bokslutet är ett konkret exempel på nytt arbetssätt som gjort skillnad för elevernas resultat.

–      Bokslutet har vi jobbat med i två år och det ger rektorer och skolledning ett bra verktyg att utvärdera verksamheten och sätta in åtgärder där det gör bäst verkan. Det är också ett bra verktyg i nämndens analys och resursfördelning, konstaterar Per Hellmark.

Utbildningsförvaltningens tf. chef Ove Johansson är tydlig med att den stora och viktiga förändringen för bättre resultat sker ute i klassrummen.

–      Därför vill jag rikta ett varmt tack till all personal. Det engagemang och den yrkesskicklighet som rektorer och lärare står för har gett resultat. Framför allt är det glädjande för eleverna som får med sig mer kunskaper och får bättre förutsättningar i livet, säger Ove Johansson.

Vid frågor kontakta Per Hellmark, verksamhetschef grundskola, telefon 0520-49 72 90, Ove Johansson, tf. Förvaltningschef 0520-49 76 71.

Senast granskad: 2017-12-13 av: Peter Asp
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)