Rekordresultat för Trollhättan

- oförutsedda intäkter gav sen förbättring av bokslutet

Person
Press- och marknadschefPeter Asp 0520-49 70 49
Enhet Kommunikationsavdelningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kommunikationsavdelningen

Pressmeddelande

Trollhättan 2017-02-01

 

När Trollhättans Stad gör bokslut för 2016 kan man glädjande nog konstatera ett positivt resultat på 108,2 miljoner kronor, vilket är 93,5 miljoner kronor bättre än budget.

Det betyder att Trollhättan gör positivt resultat för 20:e året i rad och att man står väl rustat att möta kommande investeringar för att nå målet om 70 000 invånare år 2030.

–    Verksamheterna i våra nämnder visar ett knappt underskott jämfört med budget, här har våra medarbetare gjort ett mycket gott och ansvarsfullt arbete för att hålla en bra nivå. Det är istället tack vare tillskott i form av bland annat ökade statsbidrag som vi nått ett rekordstarkt resultat. De stora engångstillskotten har varit svåra att förutse, men det känns givetvis väldigt positivt. Det här ger oss utrymme till offensiva investeringar, vilket är bra med tanke på de utmaningar som också finns framför oss, konstaterar kommunstyrelsens ordförande Paul Åkerlund.

Ser man till de enskilda nämnderna så har den löpande verksamheten ett underskott på 1,2 miljoner kronor. Kommunstyrelsen gör ett positivt resultat på 13,2 miljoner kronor. Utbildningsnämnden redovisar ett underskott på -9,4 miljoner kronor medan Omsorgsnämnden gör ett underskott på -5,4 miljoner kronor.

Skatteintäkter och generella statsbidrag gav ett överskott på 18,8 miljoner kronor. Mest tack vare ett statsbidrag för stimulering av bostadsbyggande.

– Andra stora anledningar till det fina resultatet är överskott i form av 17,2 miljoner kronor minskade i pensionskostnader, ett extra statsbidrag för mottagande av flyktingar på 17, 3 miljoner kronor samt målgruppsförändringar i äldreomsorg och förskola som gav 12,6 miljoner kronor. Dessutom gjorde vi reavinster på 4,7 miljoner kronor vid försäljningar av kvarteren Gullön, samt 7,5 miljoner kronor på finansnettot konstaterar ekonomichefen Dan Jonasson som också kan glädjas åt att Trollhättans Stad nu har en soliditet på 25 procent, vilket ytterligare stärker Trollhättans Stads ekonomi.

Trollhättans Stads investeringar för 2016 landade på 135 miljoner kronor. Största enskilda projekten var Gång- och cykelbro över kanalen (31,1 mkr), Ombyggnad av huvudbiblioteket (10,4 mkr) samt Gång- och cykelväg Sjuntorp (8,9 mkr).

För ytterligare information kontakta kommunstyrelsens ordförande Paul Åkerlund, 0520-49 76 46, eller ekonomichefen Dan Jonasson, 0520-49 79 51.

Senast granskad: 2017-02-01 av: Peter Asp
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)