Kronan satsar på språkfrämjande

– beviljas 580 000 kronor av Länsstyrelsen

Person
Press- och marknadschefPeter Asp 0520-49 70 49
Enhet Kommunikationsavdelningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kommunikationsavdelningen

Pressmeddelande

2017-11-02

Kronan bibliotek har beviljats 580 000 kronor av Länsstyrelsen för att fortsätta den särskilda satsningen på verksamhet för ökad språk- och läsförståelse under 2018.

Satsningen handlar om språkträning för personer med annat modersmål än svenska och startade i januari 2017.

-          I år har vi jobbat med behovsanalys, inköp av litteratur på olika språk och böcker på lättläst svenska samt språkkurser och startat upp programverksamhet. Det nya stödet innebär att vi kan växla upp arbetet ytterligare nästa år, berättar Marie Eriksdotter, biblioteksföreståndare på Kronan.

Stödet från Länsstyrelsen är framförallt avsett för en ny biblioteksmedarbetare som 2018 ska fortsätta arbetet. Ytterligare litteratur ska köpas in för att möta det aktuella språkbehovet men framförallt ska Kronans utåtriktade arbete och samarbetet med lokalsamhället stärkas.

-          Kronan har en stor fördel när det gäller att nå ut till de målgrupper som bibliotekslagen pekar på. Majoriteten av Kronans besökare är barn och unga, och personer med annat modersmål än svenska. Genom stödet från Länsstyrelsen får vi nu resurserna att verkligen arbeta med språk- och läsfrämjande aktiviteter med de prioriterade målgrupperna, förklarar Marie Eriksdotter.

Författarbesök, boktipskvällar, bokcirklar och högläsning på både svenska och arabiska är några exempel på aktiviteter.

Under 2017 är många av Kronan aktiviteter riktade till vuxna men nästa år planerar biblioteket att fokusera på en yngre målgrupp.

-          Fram till årsskiftet har vi en vakans på tjänsten barn- och ungdomsbibliotekarie men när vi återigen är full stryka och kommer vi ha fler läsfrämjande aktiviteter riktade till barn och unga på programmet, hälsar Marie Eriksdotter.

Kontakt

Marie Eriksdotter, Trollhättans Stad, biblioteksföreståndare Kronan, 0520-49 78 87.

Senast granskad: 2017-11-02 | av: Peter Asp
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)