Pressmeddelanden

Läs årets pressmeddelanden här.

Person
KommunikationschefVivian Komstadius 0520-495929 0733-489969
Enhet Kommunikationsavdelningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kommunikationsavdelningen

Pressmeddelanden 2018

Senast granskad 2019-01-03 av Katarina Loodh