Strategier

Strategier innehåller ett förtydligande och en vidareutveckling av programförklaring, prioriterade mål och policy. Strategin anger tillvägagångssätt för att uppnå det syfte och de mål som har satts utifrån dessa dokument. Policyn anger stadens förhållningssätt inom ett område och utgör en grund för att sätta mål för verksamhetsutvecklingen inom respektive område.

Person
Utvecklingsledare Ulla Andersson 0520-49 70 40
Enhet Kommunstyrelsens förvaltning Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kommunstyrelsens förvaltning

Policies

Senast granskad 2020-02-17 av marie.johansson.nordqvist@trollhattan.se