Strategier och Policies

Person
Utvecklingsledare Ulla Andersson 0520-49 70 40
Enhet Kommunstyrelsens förvaltning Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kommunstyrelsens förvaltning

Kommunfullmäktige har den 30 maj 2016 § 85 antagit reviderade allmänna lokala föreskrifter för Trollhättans kommun.

Policies

Senast granskad 2018-08-08 av Katarina Loodh