Strategier och Policies

Person
UtvecklingsledareUlla Andersson 0520-49 70 40
Enhet Kommunstyrelsens förvaltning Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kommunstyrelsens förvaltning

Kommunfullmäktige har den 30 maj 2016 § 85 antagit reviderade allmänna lokala föreskrifter för Trollhättans kommun.

Policies

  • 0,1 MB
    Bolagspolicy 2013.pdf
    Bolagens verksamhet skall bedrivas på affärsmässiga grunder, under iakttagande av det kommunala ändamålet med verksamheten. Bolagen skall drivas effektivt, säkert, med låg risk, god internkontroll och på ett sätt som vårdar insatt kapital och ger skälig avkastning med hänsyn till de risker som verksamheten innebär.
  • 0,14 MB
    Strategi finansförvaltningen.pdf
    Regler och riktlinjer för den finansiella verksamheten
Senast granskad 2018-08-08 av Katarina Loodh