Utvärdering

För att utvecklas krävs det att vi hela tiden följer upp, utvärderar och förbättrar vårt arbete.

Enhet Kommunstyrelsens förvaltning Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kommunstyrelsens förvaltning

Gjorda utvärderingar

  • 0,57 MB
    Utvärdering Kronan SLUTRAPPORT.pdf
    Den tragiska händelsen på Kronan visar att vi som har ansvar för och jobbar med trygghet och säkerhet aldrig till fullo kan förutsäga vad som ska hända eller vad man ska förbereda sig för. Det betyder att det ständigt finns ett behov av att stärka och utveckla sin kunskap kring och förmåga att hantera och förebygga alla typer av händelser. Det är i denna ambition som Trollhättans Stad och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB samlats kring denna utvärdering, som ett effektivt verktyg i det ständiga förbättringsarbetet.
Senast granskad 2016-06-21 av Katarina Loodh