Undersökningar i Trollhättan

Vi undersöker och utvärderar hela tiden vår service och verksamhet, bland annat genom brukarundersökningar.

Person
Kvalitetschef Ann-Christine Apelman 0520-49 74 83
Enhet Kommunstyrelsens förvaltning Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kommunstyrelsens förvaltning

Många olika undersökningar görs för att vi skall se var vi är bra och var vi kan bli bättre. Här presenterar vi några av de kvalitetsmätningar som är gjorda under de senaste åren. 

Relaterad information

Trollhättans Stad vill bli ännu bättre på att ge service av hög kvalitet. Därför vill vi ha många synpunkter på våra verksamheter och lära av dessa. Oavsett om de utgörs av klagomål, förslag eller beröm. Dina synpunkter och klagomål är värdefulla för att vi ska kunna utvecklas!

Lämna synpunkter och klagomål

Senast granskad 2017-12-11 av Katarina Loodh