Servicedeklaration för korttidsverksamheten enligt LSS

Omsorgsnämnden i Trollhättans Stad har antagit en servicedeklaration för korttidsverksamhet. Korttidsvistelsen vänder sig till de barn/ungdomar som tillhör personkretsen som definieras enligt 1§ i LSS.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Detta kan du förvänta dig av oss

 • Att du blir bemött utifrån ett professionellt förhållningssätt av engagerad och kunnig personal.
 • Att personalen har respekt för medbestämmande, inflytande och den personliga integriteten.
 • Stödet till dig planeras utifrån dina individuella behov och utformas tillsammans med dig i en genomförandeplan.
 • Den upprättas inom 14 dagar efter första introduktionsdagen.
 • Att genomförandeplanen följs och att uppföljning sker kontinuerligt tillsammans med dig.
 • Vi utser ett kontaktteam i samband med din introduktion.
 • Vi erbjuder dig samverkansträffar med kontaktman två gånger per år.
 • Du som är 21 år eller yngre kommer erbjudas en individuell plan enligt LSS en gång per år.
 • Vi har ett hälso- och miljöperspektiv som bland annat innebär att vi promenerar hellre än åker buss till olika aktiviteter.
 • Vid avbokning på grund av sjukdom får du möjlighet till ersättningsdygn.
 • Vid kontakt med oss är bästa sättet via mejl. Telefonsamtal svarar vi på i mån av tid.

Detta förväntar vi oss av dig/vårdnadshavare/legal företrädare

 • Att ni deltar på planerade samverkansmöten.
 • Att ni meddelar korttidsverksamheten så snart ni vet om barnet/ungdom inte kommer på planerad korttidsvistelse.
 • När du behöver hjälp med hälso- och sjukvård ska det finnas en ifylld egenvårdsblankett från din läkare.
 • Att ni respekterar vår verksamhet och kontaktar oss via mejl då ni inte har planerad korttidsvistelse.

Lever vi upp till servicedeklarationen?

Vi lovar Dig att göra allt för att hålla våra kvalitetsnivåer och rätta till eventuella fel. Om du inte tycker att vi lyckas vill vi få reda på det. Lämna gärna synpunkter till oss!

Tjej som skriver på en tavla, och får massor av idéer

Synpunkter på verksamheten

Har du synpunkter på vår verksamhet, eller tips på hur vi kan bli bättre?

Senast granskad 2021-03-23 av JONHJO