Servicedeklaration för kommunal hälso- och sjukvård

Omsorgsnämnden i Trollhättans Stad har antagit en servicedeklaration för kommunal hälso- och sjukvård.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Kort beskrivning av våra tjänster

Vi har ansvar för hälso- och sjukvårdsinsatser till dig som av medicinska skäl har stora hinder att ta dig till vårdcentralen.

Du har kvar din läkare i primärvården. Efter en vårdplanering görs bedömningen om vård och behandling ska ges i hemmet.

Den kommunala hälso- och sjukvården riktas till alla personer, oavsett ålder, som på grund av sjukdom, ohälsa eller skada behöver planerad hälso- och sjukvård i hemmet eller i särskilt boende.

Detta kan du förvänta dig av oss

 • Våra kompetenta medarbetare ger dig ett gott bemötande.
 • Du får information om vård och behandling.
 • Vården utformas tillsammans med dig.
 • Här arbetar vi i ett multiprofessionellt team.
 • Vi arbetar utifrån Socialstyrelsens riktlinjer, krav och rekommendationer.
 • För din säkerhet journalför vi sjukvårdsinsatserna.
 • Vi samverkar med primärvården och länssjukvården för din trygghet.
 • Alla våra medarbetare har tystnadsplikt.
 • Vi arbetar systematiskt med att förbättra kvalitén i vården.

Detta förväntar vi oss av dig

 • Du informerar oss om du upplever förändringar i ditt hälsotillstånd.
 • Vi blir meddelande i god tid om eventuella förändringar som innebär att vi inte kan göra hembesöket enligt planering.
 • Ditt hem är vår arbetsplats – ibland krävs anpassningar av miljön så att vi kan utföra hälso- och sjukvård på bästa sätt.

Lever vi upp till servicedeklarationen?

Vi lovar Dig att göra allt för att hålla våra kvalitetsnivåer och rätta till eventuella fel. Om du inte tycker att vi lyckas vill vi få reda på det. Lämna gärna synpunkter till oss!

Tjej som skriver på en tavla, och får massor av idéer

Synpunkter på verksamheten

Har du synpunkter på vår verksamhet, eller tips på hur vi kan bli bättre?

Senast granskad 2021-03-23 av JONHJO