Servicedeklaration för enheten för nyanlända

Enheten möter nyanlända personer folkbokförda i Trollhättan som har beviljade uppehållstillstånd i Sverige. Personerna ska även omfattas av Förordning (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar och vara utskrivna från Migrationsverket.

Enhet Trollhättans Stad Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kontakta oss

Detta kan du förvänta dig av oss

 • Att du som kommer i kontakt med oss alltid får ett respektfullt bemötande och en rättssäker hantering av din ansökan
 • Att du kan besöka oss måndag, tisdag, torsdag och fredag mellan kl. 08:30 – 12:00. Övrig tid finns vi tillgängliga på telefon och e-post.
 • Att du efter kontakt med oss får en tid för ett personligt besök med tolk inom två veckor, under förutsättning att kompletta handlingar som beslut om uppehållstillstånd, uppgift om utskrivning och sista utbetalning från Migrationsverket samt folkbokföringsunderlag finns
 • Att beslut fattas inom sju arbetsdagar efter att vi fått din kompletta ansökan. Beslutet skickas till dig per post.
 • Att utbetalning sker senast tre bankdagar efter att beslut
  fattats
 • Att vi kan bistå dig med goda råd och stöd i ditt bostadssökande
 • Att du och ditt ärende hanteras i enlighet med Offentlighets- och sekretesslagen där du har rätt till insyn i ditt eget ärende

Detta förväntar vi oss av dig

 • Att du lämnar in kompletta underlag så att vi kan bedöma
  - om du skall skrivas in på Enheten för nyanlända eller på Socialt stöd och försörjning
  - din rätt till bistånd
 •  Att du kommer på inbokade tider eller i god tid anmäler eventuellt förhinder
 • Att du tar ansvar för din livssituation
 • Att du aktivt och medvetet bidrar till din försörjning
 • Att de uppgifter du lämnar är korrekta och att du alltid anmäler förändringar i din sociala och ekonomiska situation

Lever vi upp till servicedeklarationen?

Vi lovar Dig att göra allt för att hålla våra kvalitetsnivåer och rätta till eventuella fel. Om du inte tycker att vi lyckas vill vi få reda på det.

Tjej som skriver på en tavla, och får massor av idéer

Synpunkter på verksamheten

Har du synpunkter på vår verksamhet, eller tips på hur vi kan bli bättre? Dina åsikter är värdefulla för oss. De ger oss möjlighet att ständigt kunna förbättras.

Senast granskad 2021-04-16 av Clara Bengtsson