Servicedeklaration för daglig verksamhet LSS

Omsorgsnämnden i Trollhättans Stad har antagit en servicedeklaration för daglig verksamhet enligt LSS.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Detta kan du förvänta dig av oss

 • Du blir bemött utifrån ett professionellt förhållningssätt av engagerad och kunnig personal.
 • Att personalen har respekt för medbestämmande, inflytande och den personliga integriteten.
 • Inom fyra veckor, efter beslut, erbjuds du ett möte för att planera din dagliga verksamhet.
 • En genomförandeplan utformas tillsammans med dig senast 14 dagar efter du har börjat i daglig verksamhet.
 • Genomförandeplanen följs i det dagliga arbetet med en kontinuerlig uppföljning tillsammans med dig.
 • Du kommer få en kontaktman i samband med att du börjar i daglig verksamhet.
 • Du ska få stöd att uttrycka din åsikt genom till exempel bildstöd, digital teknik eller andra kommunikationshjälpmedel.
 • Vi välkomnar dig och samlas när du startar din dag i den dagliga verksamheten.
 • För ökad delaktighet erbjuder vi brukarråd.
 • Vi erbjuder dig samtal tillsammans med din kontaktman minst en gång per år. Där får du möjlighet att diskutera hur du trivs i den dagliga verksamheten.
 • Med ditt samtycke kan vi erbjuda samverkan med anhöriga eller andra personer som är viktiga för dig.
 • Du erbjuds möjlighet till en individuell plan enligt LSS en gång om året.

Detta förväntar vi oss av dig

 • Du talar om dina synpunkter och om du inte är nöjd med något.
 • Du kontaktar alltid oss vid frånvaro.
 • Vi hjälper dig med att kontakta biståndsenheten om du vill avsluta din sysselsättning hos oss.

Lever vi upp till servicedeklarationen?

Vi lovar Dig att göra allt för att hålla våra kvalitetsnivåer och rätta till eventuella fel. Om du inte tycker att vi lyckas vill vi få reda på det. Lämna gärna synpunkter till oss!

Tjej som skriver på en tavla, och får massor av idéer

Synpunkter på verksamheten

Har du synpunkter på vår verksamhet, eller tips på hur vi kan bli bättre?

Senast granskad 2021-03-23 av JONHJO