Servicedeklaration för boendestöd

Omsorgsnämnden i Trollhättans Stad har antagit en servicedeklaration för boendestöd enligt Socialtjänstlagen (SoL), så att du som får insatsen vet vad du kan förvänta dig av oss.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Detta kan du förvänta dig av oss

 • Att vi följer biståndsbeslutet och är insatta i ditt behov av stöd.
 • Att utgångspunkten för stödet är delaktighet och inflytande.
 • Att vi arbetar professionellt med ett gott bemötande och en tydlig kommunikation.
 • Att du kan få hjälp och stöd med att hitta hjälpmedel som förenklar din vardag.
 • Att du tilldelas en kontaktman som har ett övergripande ansvar för ditt boendestöd.
 • Att du tillsammans med din kontaktman kommer överens om, i en så kallad genomförandeplan, hur vi skall planera för insatserna utifrån beslutet.
 • Att vi ger dig möjlighet till full insyn i den dokumentation som skrivs.
 • Att vi kan ge dina närstående den information som du samtycker till.
 • Att vi tillsammans med dig kontaktar biståndshandläggaren, när vi ser att ditt behov av stöd förändras.
 • Att vi arbetar med att hålla en god kvalitet i verksamheten.
 • Att all personal du möter har tystnadsplikt.

Detta förväntar vi oss av dig

 • Att du tar emot och är delaktig i boendestödet
 • Att du, om du får förhinder att ta emot stöd, meddelar oss detta omgående.
 • Att du har förståelse för att vi kan behöva ändra tiderna för ditt stöd.
 • Att du tar hänsyn till att din bostad också är vår arbetsplats och att du följer de regler som kan behövas för allas trivsel (till exempe att du inte röker inomhus under stödtid).
 • Att du har fungerande städredskap.
 • Att, om du har husdjur, har dem under uppsikt när boendestödjaren är hos dig.
 • Att du och/eller närstående framför önskemål och delger synpunkter på verksamheten.

Lever vi upp till servicedeklarationen?

Vi lovar Dig att göra allt för att hålla våra kvalitetsnivåer och rätta till eventuella fel. Om du inte tycker att vi lyckas vill vi få reda på det. Lämna gärna synpunkter till oss!

Tjej som skriver på en tavla, och får massor av idéer

Synpunkter på verksamheten

Har du synpunkter på vår verksamhet, eller tips på hur vi kan bli bättre?

Senast granskad 2021-04-21 av JONHJO