Kvalitet

Får du som kommuninvånare valuta för dina skattepengar? Här kan du läsa om undersökningar vi deltar i för att få reda på hur vi kan göra Trollhättan till en ännu bättre kommun att leva i.

Person
KvalitetschefAnn-Christine Apelman 0520-49 74 83
Enhet Trollhättans Stad Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kontakta oss

Kvalitetschefen

Kvalitetschefen ansvarar för stadsövergripande kvalitets- och verksamhetsutveckling. En viktig del är att initiera, förankra och kvalitetssäkra övergripande utvecklingsarbete. Här kan nämnas

  • Utveckla styr- och uppföljningsmodeller för Trollhättans Stad
  • Systematisk uppföljning av politiska mål och uppdrag
  • Vara drivande i stadens arbete med kvalitets- och verksamhetsutveckling bl a avseende e-tjänster
  • Bedriva omvärldsbevakning inom ansvarsområdet

Kvalitetschefen arbetar med utveckling av Stadens övergripande styrdokument, såsom Mål- och resursplanen (MRP) och är föredragande i budgetkommittén som på kommunstyrelsens uppdrag följer och utvecklar kvalitetsarbetet som stadens system för planering och uppföljning av ekonomi och verksamhet.

Senast granskad 2014-09-29 av Katarina Loodh