Kvalitet

Får du som kommuninvånare valuta för dina skattepengar? Här kan du läsa om undersökningar vi deltar i för att få reda på hur vi kan göra Trollhättan till en ännu bättre kommun att leva i.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Midsommarafton, 24 juni - stängt. 

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Kvalitetschefen

Kvalitetschefen ansvarar för stadsövergripande kvalitets- och verksamhetsutveckling. En viktig del är att initiera, förankra och kvalitetssäkra övergripande utvecklingsarbete. Här kan nämnas

  • Utveckla styr- och uppföljningsmodeller för Trollhättans Stad
  • Systematisk uppföljning av politiska mål och uppdrag
  • Vara drivande i stadens arbete med kvalitets- och verksamhetsutveckling bland annat avseende e-tjänster
  • Bedriva omvärldsbevakning inom ansvarsområdet

Kvalitetschefen arbetar med utveckling av Stadens övergripande styrdokument, såsom Mål- och resursplanen (MRP) och är föredragande i budgetkommittén som på kommunstyrelsens uppdrag följer och utvecklar kvalitetsarbetet som stadens system för planering och uppföljning av ekonomi och verksamhet.

Jämförelser med andra

För att utveckla vår service och verksamhet behöver kommunen jämföra sig med andra. Genom öppna jämförelser kan du jämföra kvaliteten kommuner emellan.

Senast granskad 2020-04-21 av KATLOO