Jämförelser med andra

För att utveckla vår service och verksamhet behöver kommunen jämföra sig med andra. Genom öppna jämförelser kan du jämföra kvaliteten kommuner emellan.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Midsommarafton, 24 juni - stängt. 

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Socialstyrelsen

Genom öppna jämförelser hos socialstyrelsen kan du också jämföra kvaliteten inom socialtjänst och hälso- och sjukvård i hela Sverige. Öppna jämförelser ger insyn och kan användas för analys, uppföljning och utveckling inom socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens verksamheter.

Öppna jämförelser, Socialstyrelsen

Information till alla, SKL

Medborgare söker information och förväntas hitta svar på sina frågor på kommunens webbplats. SKL genomför en årlig granskning av kommunernas information till medborgarna i syfte att stödja ett förbättringsarbete. Alla kommuners webbplatser ingår i dessa årliga undersökningarna.

SKL genomför inte dessa undersökningar längre, men du kan hitta några av våra äldre undersökningarna i dokumentlistan nedan.

Öppna jämförelser, SKL

I Öppna jämförelser kan du jämföra information om kvalitet, resultat och kostnader inom vissa verksamhetsområden som kommuner, landsting och regioner ansvarar för.

Nyckeltal och öppna data i Trollhättan

Läs mer om SKL:s öppna jämförelser på deras webbplats

Lämna gärna dina synpunkter till oss

Trollhättans Stad vill bli ännu bättre på att ge service av hög kvalitet. Därför vill vi ha många synpunkter på våra verksamheter och lära av dessa. Oavsett om de utgörs av klagomål, förslag eller beröm. Dina synpunkter och klagomål är värdefulla för att vi ska kunna utvecklas!

Lämna synpunkter och klagomål

Senast granskad 2019-11-05 av KATLOO