Insikt

Trollhättan deltar i Insikt som är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning. I första hand mäts servicen för gruppen företagare, men kommunerna har även möjlighet att mäta nöjdheten hos privatpersoner, ideella föreningar och offentliga organisationer.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

En enkät skickas till kunder (företagare, privatpersoner med flera) som haft ett avslutat myndighetsärende med kommunen under mätperioden. Sex myndighetsområden mäts: brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd.

Resultaten kan löpande följas via en webbportal som på ett tydligt sätt åskådliggör resultaten över tid.

Enkäten innehåller frågor som undersöker kunders nöjdhet med sex serviceområden:

 • information
 • tillgänglighet
 • bemötande
 • kompetens
 • rättssäkerhet
 • effektivitet

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) offentliggör i april året efter mätåret de nationella resultaten samt kommunrankingar för gruppen företagare i en så kallad Öppen jämförelse Företagsklimat.

Webbportal Insikt (öppnas i nytt fönster)

Fördelar med undersökningen

 • Frågorna avser endast faktorer som kommunerna själva har ansvar för och kan påverka.
 • Det är endast företagare och andra kunder som haft en kontakt med kommunen som deltar.
 • Resultaten utgör ett konkret verktyg för förbättringsarbete.
 • Kommunen ser resultaten i webbportalen i nära anslutning till fattat beslut.
 • Undersökningen möjliggör jämförelser över tid och med andra kommuner.
Senast granskad 2022-06-29 av KLALIW